Laatste nieuws:
Trage wegen Heystraatje tussen Beylestraat en fietsostrade opnieuw opengesteld

Trage wegen: Heystraatje tussen Beylestraat en fietsostrade opnieuw opengesteld

Essen inventariseert momenteel met een 20-tal vrijwilligers de trage wegen. Dat zijn trage verbindingen zoals oude kerkwegels, akkerpaden, buurtwegen,…

“Nog tot half mei werkt het Regionaal Landschap in opdracht van de gemeente en met de medewerking van een 20-tal vrijwilliers aan het kaart brengen en actualiseren van trage verbindingen”, zegt schepen van leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit-JijMaaktEssen).

Gespecialiseerde App

Met een gespecialiseerde App van de vzw Trage Wegen worden ze in kaart gebracht. Ook verbindingen die met de jaren verdwenen zijn maar wél een publiek karakter hadden worden geïnventariseerd. Dat is een huzarenwerk. Deze oefening gebeurde ook al een aantal jaren geleden en dit vormt hier dus ook een actualisatie en aanvulling op.

In het najaar wordt alle verzamelde materiaal bij mekaar gelegd en met alle betrokkenen bekeken welke verbindingen kunnen verbeterd, terug opengesteld of benoemd enzomeer worden.

Kleine natuurverbindingen

Helmut Jaspers: “We zien trage wegen ook als kleine natuurverbindingen in het landschap. Dat betekent dat we ook bekijken waar we de wegen kunnen opwaarderen, door ze bijvoorbeeld aan te planten met bomen of houtkanten of door de bermen in te zaaien met kruidenrijke grasmengsels.” Ook het benoemen van de wegels die nog geen naam hebben en het aanbrengen van bijhorende naambordjes staat op de planning. Intussen wordt er echter niet stilgezeten. Zo werd onlangs het Heystraatje op Wildert opnieuw toegankelijk gemaakt, aangeplant en ingezaaid. “Een kleine, maar mooie verbinding, die wandelen tussen de Beylestraat en de fietsostrade opnieuw mogelijk maakt.”

Bron en foto: Helmut Jaspers

Facebook23
Facebook
Twitter