Laatste nieuws:
tips-voor-bladkorven

Tips voor bladkorven

Daar is de herfst, daar zijn de bladkorven.
De herfst is onherroepelijk in het land. In straten met laanbomen mag je zoals elk jaar weer een bladkorf op de berm plaatsen.

Hou wel rekening met volgende zaken:

Maak de korf niet vast aan straatbomen of lantaarnpalen, en veranker hem niet in de grond.
Zorg ervoor dat je bladkorf zichtbaar en bereikbaar is vanop de openbare weg. Let er ook op dat je korf de goede toegankelijkheid van de bermen, voet- of fietspaden niet hindert.
Gooi geen vreemde materialen of ander (tuin)afval in de bladkorf. Gazonmaaisel, takken, stenen of ander afval horen niet thuis in de korf. Ook bladeren van bomen uit je eigen tuin horen niet thuis in de bladkorf. Hiermee kan je terecht op het containerpark.
Je bent niet verplicht om een bladkorf te plaatsen, maar als inwoner ben je wel verplicht om het stukje openbaar domein (voetpad, berm, goot) voor je deur netjes te houden. Zo zorgen we er samen voor dat alles goed toegankelijk blijft.

De bladkorf zal éénmalig worden leeggemaakt door of in opdracht van de gemeente. Dat gebeurt volgens onderstaande planning, al is die afhankelijk van de weersomstandigheden.

tips-voor-bladkorven2

Bladcompost
Bladeren uit je tuin kan je best zelf composteren. De meeste bladeren zijn na enkele maanden verteerd en vormen zo een zeer waardevolle bodemverbeteraar. Gemengd met grasmaaisel is blad een ideaal hulpmiddel om je gras beter te laten composteren.

Je kan de bladeren ook gebruiken als mulchlaag tussen vaste planten en struiken, waar ze langzaam zullen composteren. Op deze manier geven ze de planten in je tuin een deel van de mineralen terug die ze verliezen als het blad valt. Bovendien zal de mulchlaag ook de onkruidgroei in het voorjaar beperken.

Bron en foto: gemeente Kapellen

JV

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us