Laatste nieuws:
Tijdelijke uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor hele provincie Antwerpen

Tijdelijke uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor hele provincie Antwerpen

Door het droge weer en de lage waterstanden breidt gouverneur Berx het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit. Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat het oppompen van water op alle stroomgebieden in de provincie Antwerpen verbiedt.

Geen verbetering op korte termijn

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht.

Om de ecologie in de onbevaarbare waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Gelet op de ernst van de situatie zal er nauwgezet toegekeken worden op de correcte naleving en zo nodig de handhaving van dit besluit. Sinds 1 januari 2022 geldt ook al een een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft uiteraard van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan je op deze kaart raadplegen.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg. Een onttrekkingsverbod is geen irrigatie- of sproeiverbod. Andere types van water zoals grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater, e.a. mogen nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Wel is het cruciaal en uiterst nodig om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ’s) terug.

Algemeen spaarzaam watergebruik

De drinkwatervoorziening blijft alsnog gewaarborgd. Het blijft meer nog dan anders noodzakelijk om omzichtig om te springen met drinkwater. Verspil het niet en gebruik het verstandig.

Veel gestelde vragen (FAQ) over het onttrekkingsverbod (pdf)
Besluit onttrekkingsverbod gouverneur Berx (pdf)

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet