Laatste nieuws:
Test alarmsirenes januari 2018

Test alarmsirenes

De elektronische alarmsirenes in risicozones rond nucleaire- en Seveso-bedrijven worden op donderdag 4 januari getest.
Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11.45 en 13.15 uur, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

De sirenes zullen op donderdag 4 januari tussen 11.45 en 13.15 uur een NBC-alarmsignaal (nucleair, biologisch, chemisch) geven. Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Daarna weerklinkt door de luidsprekers van de sirenes de gesproken boodschap ‘proefsignaal’, voorafgegaan door een ding-donggeluid. De huiltoon draagt zo’n 1.500 meter ver (afhankelijk van de weersomstandigheden). Tijdens de test donderdag duurt het alarmsignaal ongeveer één minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten (en kan het ook meermaals worden herhaald).

In Kapellen staan zo’n sirenes opgesteld nabij WZC Zonnewende aan de Kerkstraat 5-7 en de voormalige bibliotheek aan de Sint-Dionysiusstraat in Putte.

Bijkomende informatie vind je via www.crisiscentrum.be en www.seveso.be. Op die laatste website kan je de alarmsignalen ook beluisteren. Wie nog vragen heeft of een reactie heeft met betrekking tot de testen, kan ook mailen naar alerte@ibz.fgov.be. In de week van de luide test kan je tot en met vrijdag, van 9.00 tot 16.00 uur, ook bellen naar het gratis nummer 0800 94 113.

Wil je verwittigd worden via andere kanalen dan de sirenes? Schrijf je dan in op be-alert.be.

Bron en foto: gemeente Kapellen

JH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us