Laatste nieuws:
Terrassen langer open

Terrassen langer open

Op het middenstandsoverleg van 19 april ll. werd gevraagd of het in de zomerperiode mogelijk is om het sluitingsuur voor de terrassen van horecazaken te verlengen van 22.00 naar 23.00 uur.

Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met dit voorstel, weliswaar onder de voorwaarden uit het advies van de politiezone Noord:
-De openbare orde, meer bepaald de openbare rust, mag niet worden verstoord.
-Het GAS-reglement van 20 juni 2016 moet worden gerespecteerd.
-De bepalingen van het terrasreglement moeten strikt worden gevolgd.
-Op de terrassen mag er geen overlast van welke aard worden vastgesteld.

Bron en foto: gemeente Kapellen

JH

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us