Laatste nieuws:
TEJO-huis in Kalmthout feestelijk geopend

TEJO-huis in Kalmthout feestelijk geopend

TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren. Dit initiatief voorziet gratis therapie voor jongeren van tien tot twintig jaar oud.

Een grote toegankelijkheid, anonimiteit en professionaliteit zijn de sleutelwoorden van deze organisatie die volledig draait op vrijwillige krachten. De gemeenten Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel sluiten zich hiermee aan bij de bestaande en zeer succesvolle TEJO-huizen in Brasschaat en Schoten.

Feestelijke opening TEJO-huis in Kalmthout

Op dinsdag 11 juni 2019 werd het nieuwe TEJO-huis in Kalmthout geopend. Vanaf heden kunnen ook jongeren uit Wuustwezel en de omringende gemeenten bij TEJO terecht. TEJO werd opgericht als reactie op de lange wachtlijsten voor psychologische hulpverlening bij jongeren. Door laagdrempelig, anoniem, kort op de bal en gratis te werken, wil TEJO hulpvragen bij jongeren in een vroeg stadium opvangen, zodat problemen niet escaleren.

De trajecten zijn kortdurend en oplossingsgericht en vertrekken vanuit de jongere zelf. Indien nodig wordt doorverwezen naar reguliere hulpverlening. Er wordt extra aandacht besteed aan een warm onthaal zodat jongeren TEJO ervaren als een veilige haven, van waaruit ze nadien weer krachtiger kunnen vertrekken.

Het TEJO-huis heeft onderdak gevonden in de Dorpsstraat 3 te Kalmthout, waar ook de JACPlus-werking en het Kruispunt gehuisvest zijn. Tijdens de openingsmomenten van TEJO zullen er echter geen andere diensten open zijn, om de anonimiteit te garanderen.

Meer info

TEJO Kalmthout – 03 434 99 63 – info.kalmthout@tejo.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook37
Facebook
Twitter