Laatste nieuws:
Strengere nationale regels mondneusmaskers blijven behouden in Provincie Antwerpen

Strengere nationale regels mondneusmaskers blijven behouden in Provincie Antwerpen

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, op de continuïteit van de maatregelen, duidelijkheid en uniformiteit voor de burgers en gelet op de huidige epidemiologische situatie, zullen in provincie Antwerpen de regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni en aangepast in het Ministerieel besluit van 25 september, ongewijzigd blijven.

De regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals ze de voorbije weken nationaal van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen behouden. Hierover tekende gouverneur Cathy Berx zonet een politieverordening en dit mede op verzoek van de burgemeesters. Zij willen graag duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen van mondneusmaskers in de provincie Antwerpen.

Epidemiologische situatie en overleg in provincie Antwerpen

Gouverneur Cathy Berx: “Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 virus nog steeds bijzonder sterk en continu in de provincie Antwerpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 198,6 in veertien dagen en bedraagt de positiviteitsratio 5,3 %. Dit betekent dat de Provinciale Crisiscel nog steeds meerdere keren per week vergadert om de epidemiologische situatie op de voet te volgen. De Provinciale Crisiscel monitort, verzamelt en evalueert voortdurend de meest recente besmettingscijfers en ziekenhuisopnames per gemeente en ook voor de hele provincie. Lokale uitbraken volgen we van zeer nabij en bespreken we met de burgemeester en andere lokale actoren. Verder overleg ik ook éénmaal per week via videogesprek met alle burgemeesters en gedeputeerden.”

Burgemeesters – vraag voor uniforme regels

Tijdens het overleg tussen gouverneur, deputatie en burgemeesters van maandag 28 september werd duidelijk dat heel wat burgemeesters de continuïteit wilden waarborgen van de maatregelen m.b.t. het verplicht dragen van mondneusmaskers. Maatregelen zoals die voorzien waren in artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Tijdens dat overleg besloten gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters om te opteren voor politieverordening, geldend voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen, m.b.t. het verplicht dragen van mondneusmaskers.

Geen versoepeling van de mondneusmaskerplicht in provincie Antwerpen

Het politiebesluit herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mondneusmaskers. Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het besluit van 25 september. In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de strengere maatregelen m.b.t het verplicht dragen van mondneusmaskers van kracht. In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Dit politiebesluit gaat onmiddellijk van kracht en geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de burgemeesters volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op. Maar vooral ook uw en onze inzet maken echt het verschil. Samen met de experten en vele anderen nodigen we iedereen blijvend uit om de maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen. Dat is in het belang van de gezondheid van iedereen. We leren elke dag bij. Maar wat we zeker weten is: als we de alertheid en discipline laten varen, stijgt het aantal besmettingen snel. Alleen samen kunnen we dat zo goed als mogelijk vermijden. Het risico nul bestaat niet. Samen kunnen het wel tot een minimum beperken.”

Lees hier de politieverordening

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Pixabay

Facebook143
Facebook
Twitter