Laatste nieuws:
Strenge controle op horecazaken in politiezone Noord

Strenge controle op horecazaken in politiezone Noord

De lokale overheden van politiezone Noord (Stabroek en Kapellen) organiseerden vorige week donderdag, 11 mei, een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal horecazaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken horecazaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten, die de lokale economie ondermijnen.

Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de besturen en Lokale Politie en volgende inspectiediensten: dienst vreemdelingenzaken (DVZ), economische inspectie, rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), toezicht op de sociale wetten (TSW), federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Vier horecazaken in het vizier

In totaal werden voor zwartwerk drie processen-verbaal opgesteld, 1 proces-verbaal van waarschuwing voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), maar ook drie processen-verbaal voor waarschuwing voor het ontbreken van de prijslijst aan de deur, de etikettering op de frisdrank, informatie op Facebook en de informatieverplichtingen op de website. Voor algemene hygiëne, roken en ongedierte zijn 3 processen-verbaal opgemaakt en werd 1 zaak een sluiting opgelegd door het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Er is 1 persoon aangetroffen die gezocht werd voor verhoor met vrijheidsbeneming. Deze is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Tijdens de controle werd ook een slachtoffer van mensenhandel aangetroffen, deze is overgebracht naar Brussel.

Criminele inmenging

De lokale overheden van Kapellen en Stabroek willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden de besturen van Kapellen en Stabroek een lokaal politiereglement goed, waarin staat dat handelszaken aan regels zijn onderworpen om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.

MLH

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen