Laatste nieuws:
Stormschade maart 2019 - stuur ons uw foto's - (c) Noordernieuws.be - HDB_2798

Stormschade? Meld dit aan het gemeentebestuur

De storm van 10 maart 2019 heeft heel wat schade aangericht in Vlaanderen. Het Vlaams Rampenfonds heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of de storm in aanmerking komt om erkend te worden als algemene ramp.

De gemeente Essen heeft tijd tot 10 mei 2019 om te vragen dat hun grondgebied in het afbakeningsgebied van de eventuele ramp word opgenomen. Daarom is het belangrijk dat inwoners van Essen die schade hebben geleden, dit melden via secretariaat@essen.be.

Opgelet!

De verzekeraar blijft het eerste aanspreekpunt voor vergoeding bij stormschade. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is immers voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.
Het gaat momenteel om informatie voor de erkenningsprocedure. Pas wanneer de storm als algemene ramp erkend wordt en na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad, kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend via het Vlaams Rampenfonds. Houd daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij m.b.t. de opgelopen schade (foto’s, offertes, herstellingsfacturen,…). Meer informatie daarover vind je terug via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us