Laatste nieuws:
Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. De deadline voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is 31/03/2020. De gemeente Essen werd opgenomen in het geografisch gebied van de ramp.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020.

Aanvragen tegemoetkoming

Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.
Bijkomende informatie kan u aantreffen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds (02/553.50.10 – rampenfonds@vlaanderen.be).

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:
– goederen die geen eenvoudig risico vormen;
– goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
– de niet-binnengehaalde oogsten;
– de levende veestapel buiten het gebouw;
– de bodem;
– de teelten;
– de bosaanplantingen;
– goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
– openbare domeingoederen.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook51
Facebook
Twitter
Visit Us

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *