Laatste nieuws:
STOP-principe voorop in nieuwe mobiliteitsplan
STOP-principe voorop in nieuwe mobiliteitsplan

STOP-principe voorop in nieuwe mobiliteitsplan

Iedere Vlaamse gemeente moet een mobiliteitsplan hebben. Kalmthout is voortrekker op dat gebied. De gemeente had al zo een plan voor het verplicht werd. Een duidelijke en doordachte visie op mobiliteit is een prioriteit voor Kalmthout. In 2017 komt er een nieuw mobiliteitsplan.

Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal om een verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen voor straten en pleinen, om schoolomgevingen veiliger te maken, om een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen… Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden en communiceren naar de inwoners. Een mobiliteitsplan loopt over vijftien jaar. Iedere zes jaar volgt een evaluatie. Op basis daarvan wordt het plan geactualiseerd of compleet vernieuwd. De gemeente maakte de laatste keuze voor het bestaande plan.

Een studiebureau onderzoekt punten in het plan die beter kunnen. Het houdt daarbij rekening met vragen en aandachtspunten van het bestuur. Daarna stellen ze een aantal zaken voor. Voor Kalmthout gaat dat concreet over een duidelijk wegbeeld, voorstellen voor een beter openbaar vervoer en het STOP-principe. STOP staat voor de volgorde waarin weggebruikers prioriteit krijgen: stappers -> trappers -> openbaar vervoer -> privévoertuigen.

Een duidelijk wegbeeld betekent dat je aan de straat of weg waarop je rijdt, kan zien hoe snel je er mag. Het fietsbeleid wordt verder uitgewerkt op maat van de functionele fietser en de recreatieve fietser. Die hebben andere noden. Een functionele fietser wil zo snel en rechtstreeks mogelijk naar werk, school of winkel geraken. De recreatieve fietser zoekt de mooie en rustige paden. Maar allebei de fietsers moeten dat kunnen met voldoende comfort. Ook het openbaar vervoer, bijvoorbeeld naar Klina en de KMO-zone Bosduin, kan beter.

Het nieuwe mobiliteitsplan is af na de zomer van 2017. In het voorjaar van 2017 organiseert de gemeente nog wijkvergaderingen waarop het nieuwe plan de rode draad zal zijn.

INFO:
mobiliteit@kalmthout.be, 03 620 22 14

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us