Laatste nieuws:
Sterrenkindjes krijgen voornaam of familienaam 1

Sterrenkindjes krijgen voornaam of familienaam

Een kind verliezen, ook tijdens de zwangerschap, is een ingrijpende gebeurtenis. Een nieuwe wetgeving steekt de ouders een hart onder de riem. Vanaf 31 maart 2019 kunnen ze hun ongeboren kindje, ook gekend als sterrenkindje, officieel laten registreren vanaf 140 dagen na de bevruchting.
Voornaam of familienaam

Kindjes die levenloos geboren worden na 180 dagen zwangerschap, krijgen voortaan een voor- en een familienaam. Deze namen worden dan ook opgenomen in een akte. Kindjes die levenloos geboren worden tussen de 140 en de 179 dagen zwangerschap, krijgen voortaan een voornaam. Ook voor hen maakt de gemeente een akte op.

Ook kindjes die eerder levenloos geboren zijn

Ouders van kindjes die levenloos geboren zijn vóór 31 maart 2019 kunnen nog tot 30 maart 2020 vragen om een familie- en voornaam toe te kennen bij een zwangerschap van meer dan 180 dagen. Bij een zwangerschap die afgebroken werd tussen de 140ste en 179ste dag kunnen ze ook vragen om een akte op te maken waarin de voornaam van het kindje vermeld
wordt.

Beide ouders moeten de aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats op voorlegging van een medisch attest. Als een van de ouders overleden is, kan de langstlevende ouder de aanvraag alleen doen.

Bron: gemeente Essen
Foto: Unsplash

Facebook89
Facebook
Twitter
Visit Us