Laatste nieuws:
Stationsstraat open op 9 maart, werken in Grensstraat vanaf 7 maart

Stationsstraat open op 9 maart, werken in Grensstraat vanaf 7 maart

Vanaf 9 maart is het kruispunt Kammenstraat/Stationsstraat terug toegankelijk, een viertal dagen vroeger dan verwacht. Vanaf 7 maart zijn er dan weer werken in de Grensstraat met de nodige omleidingen tot gevolg.

Stationsstraat vrij vanaf 9 maart

-Op vrijdag 4 maart staan de asfalteringswerken gepland aan het kruispunt Stationsstraat/Kammenstraat.
-Op dinsdag 8 maart plaatst de aannemer de putdeksels van de riolering
-Vanaf woensdagochtend 9 maart is de Stationsstraat terug toegankelijk voor alle verkeer

Werken in de Grensstraat van maandag 7 maart tot half april

Vanaf 7 maart maakt de aannemer de grachten in de Grensstraat dieper en breder. Dit kadert in de heraanleg van de Kammenstraat met een gescheiden rioleringsstelsel. Zo kan er meer regenwater worden opgevangen en kan dit trager in de grond dringen. Op die manier vermijden we wateroverlast bij hevige regen, maar denken we ook aan het grondwater. De werfzone in de Grensstraat ligt tussen het kruispunt met de Kammenstraat tot en met de inbuizing aan de kleuterschool Mariaberg. De werken duren tot half april.

Wat gaat er gebeuren?

-Van 7 tot 28 maart: oude inbuizingen worden vervangen door grotere exemplaren
-Vanaf 9 maart: uitgraven van de open grachten
-21 maart tot half april: betuiningswerken (verstevigen van de grachten)

Al deze werken zullen opschuiven van de Kammenstraat naar de kleuterschool. Waar de grachten nu open zijn, blijven ze dat ook. Waar ze ingebuisd zijn, worden ze terug ingebuisd. De afwerkingen boven de inbuizingen worden terug geplaatst en zo veel mogelijk behouden. Enkel de parkeerstroken in grastegels tegenover de kleuterschool komen niet terug. De stroken werden vooral gebruikt om kinderen af te zetten en op te halen maar ook om terug te draaien. Dat zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties. De berm zal nu worden aangeplant. De opritten van de woningen worden uiteraard wel terug netjes verhard.

Bereikbaarheid aangelanden

De aangelanden in de werfzone blijven bereikbaar mits het nodige geduld voor het werfverkeer. Enkel de aangelanden langs de Nederlandse zijde van de Grensstraat tussen de Kammenstraat en de Kleuterschool zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. Dit zal zijn op het moment dat de inbuizing van hun oprit wordt vernieuwd. De aannemer zal laten weten wanneer dit juist zal zijn.

Omleiding

Vanwege de werken aan het kruispunt Kammenstraat/Stationsstraat loopt de omleiding tot en met woensdagochtend 9 maart via de Nieuwstraat, Beliestraat, Kerkstraat, Sint-Antoniusstraat, Stationsstraat en de Handelsstraat.

Vanaf 9 maart is het kruispunt Kammenstraat/Stationsstraat terug toegankelijk en loopt de omleiding via de Nieuwstraat, Stationsstraat en de Handelsstraat.

Afvalinzameling

De afvalinzameling in de Grensstraat zal kunnen verlopen zoals gepland.

De bewoners van de Grensstraat krijgen spoedig een brief in de bus met alle informatie.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pxhere

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet