Laatste nieuws:
Start werkzaamheden aanloopstraten Nieuwe Markt

Start werkzaamheden aanloopstraten Nieuwe Markt

Eind 2017 werden de laatste werkzaamheden aan de Nieuwe Markt afgerond. De uitstraling van de Nieuwe Markt wordt doorgetrokken naar de straten die op de markt uitkomen: de zogenaamde aanloopstraten. Tegelijkertijd krijgt de Nieuwe Markt een betere aansluiting op de Centrumring.

De werkzaamheden starten op 2 juli a.s. met het aanpassen van de ingang van de parkeergarage de Nieuwe Markt en gaan verder met de aanloopstraten Tussen de Markten, Dr. van Dregtstraat, Raadhuisstraat en Laan van België. De verwachting is dat de werkzaamheden eind april 2019 zijn afgerond.

Eerste fase: ingang parkeergarage Nieuwe Markt

Het aanpassen van de ingang van de parkeergarage de Nieuwe Markt door de Firma Schapers B.V behoort tot de eerste fase. Een deel van de werkzaamheden wordt gecombineerd met het werk aan de centrumring, de kruising met de Raadhuisstraat. Hierdoor worden onnodige overlast en vertraging voorkomen. Vanaf de Nispensestraat krijgt de ingang van de parkeergarage roodkleurige printasfalt in klinkervorm. De voetpaden aan weerszijden van de in- en uitritten van de parkeergarage krijgen gebakken klinkers. Ook wordt de in- en uitgang gewijzigd door een gedeeltelijke overkapping (overkluizing). Hierdoor is er ruimte voor extra groen. Er worden boom- en plantvakken en zitelementen aangelegd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met september 2018. Dit werd afgestemd met Collectief Roosendaal.

Binnenstad blijft bereikbaar

Tijdens het werk blijft er altijd een rijstrook van de parkeergarage Nieuwe Markt open. Prioriteit bij alle werkzaamheden is dat bewoners en ondernemers aan de Nieuwe Markt goed bereikbaar blijven. Tijdens de openingstijden van de winkels begeleiden verkeersregelaars het verkeer. Buiten openingstijden regelen stoplichten boven en onder aan de toegang van de parkeergarage het verkeer. Het verkeer richting het centrum wordt zoveel mogelijk naar de omliggende parkeergarages geleid. De omleidingsroute wordt aangegeven via (matrix)borden en LED schermen bij de op- en afritten naar de A58 en A17. Er wordt getracht de hinder van de werkzaamheden hiermee zoveel mogelijk te beperken.

Vijf fasen van juli 2018 tot april 2019

De aanloopstraten Nieuwe Markt worden in vijf fasen aangepakt. Zie voor meer informatie over de voorlopige planning onderstaande plattegrond. De actuele planning en bijbehorende omleidingsroute staan op: www.roosendaal.nl/nieuwemarkt

Facebook6
Facebook
Twitter
Visit Us