Laatste nieuws:
Start herinrichtingswerken begraafplaats Horendonk

Start herinrichtingswerken begraafplaats Horendonk

De herinrichtingswerken aan begraafplaats Horendonk zijn begonnen. Tussen 06.00 en 17.00 uur is de begraafplaats daarom niet toegankelijk. Bij begrafenissen of erediensten is de begraafplaats uiteraard wel toegankelijk en worden de werken stilgelegd. De werken duren tot half september.

De herinrichting gebeurt wegens ruimtegebrek op de begraafplaatsen. Daarom wordt er ook over gegaan tot ontruimingen. Enkel de niet-geconcedeerde graven (= graven in gewone rij waarvoor niet werd betaald) waarvan de wettelijke termijn van grafrust is verlopen komen in aanmerking om ontruimd te worden. Aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken graven hing gedurende één jaar (tot 15 juni 2021) een bericht uit. Nabestaanden kregen de tijd om een beslissing te nemen over het graf van hun dierbare(n) en om persoonlijke aandenkens weg te nemen.

Concessie nog mogelijk

De gemeente biedt nabestaanden de mogelijkheid om alsnog voor een concessie te kiezen. Voor de graven die wel worden ontruimd, plaatst de gemeente een gedenkteken zodat iedereen een plaats heeft om zijn dierbaren te herdenken.

Bron: gemeente Essen
Foto: ©Google Street View

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet