Laatste nieuws:
Start fase 3 fietspad Bredabaan (N1)

Start fase 3 fietspad Bredabaan (N1)

De werken aan het fietspad op de Bredabaan (N1) tussen Gooreind en Maria-ter-Heide zijn een jaar geleden gestart. De werken aan de westkant (pare zijde) zijn intussen bijna beëindigd en we naderen dan ook de fasewissel waarbij de werken zullen starten aan de oostkant (onpare zijde).

Vanaf maandag 12 augustus starten de nutsmaatschappijen aan de onpare zijde met werken die duren tot het einde van dit jaar. Het tijdelijk fietspad wordt daarom al afgebroken vanaf dinsdag 6 augustus. Fietsers kunnen vanaf dan het nieuwe fietspad aan de westkant in beide richtingen gebruiken.

Maandag 5 augustus zal de aannemer het nieuwe fietspad en de huidige werfzone schoonvegen. Dinsdag 6 augustus zal de werfzone verplaatst worden naar de oostzijde van de Bredabaan en zal belijning en signalisatie worden aangepast.

Op vraag van beide gemeentebesturen (Brasschaat en Wuustwezel) zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer (eigenaar van de Bredabaan) het snelheidsregime tijdens het bouwverlof van 15 juli tot en met 2 augustus (er wordt dan niet gewerkt in de werfzone) aanpassen van 30 km/uur naar 50 km/uur. De andere maatregelen (versmalde rijstroken, speedpedelecs op de rijbaan, verbod zwaar verkeer, …) blijven onverminderd van kracht.

Verdere timing

Fase 3 ( tot 14/02/2020): De nutsmaatschappijen werken tot het einde van het jaar langs de oostzijde van de rijweg. fietsers kunnen gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad langs de westzijde. Begin 2020 start de aanleg van het fietspad langs de onpare kant van de rijweg.
Fase 4 (01/03/2020 – 05/03/2020): asfalteren van de rijweg. Enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer dient de omleiding via de autostrade te volgen.
Fase 5 (01/03/2020 – 05/03/2020): aanbrengen van belijningen en markeringen
Fase 6 (01/03/2020 – 05/03/2020): Beplantingswerken. Fase 5 & 6 kunnen gelijktijdig met fase 4 uitgevoerd worden.
Deze planning is het streefdoel. Slechte weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen hierin niet opgenomen worden en kunnen mogelijk voor een termijnverlenging zorgen.

Heb je nog vragen?

Vragen over de aanleg van het fietspad en het vernieuwen van de rijbaan?
Surf dan naar www.wegenwerken.be of bel 03 224 68 11
Vragen over de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel?
Surf naar www.pidpa.be of bel 0800 90 300
Algemene vragen?
Mail naar conducteur@wuustwezel.be of bel 03 690 46 32

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook233
Twitter
Follow Me
Tweet