Laatste nieuws:
Staking 13 2 wat met de afvalophaling update

Staking 13/2: wat met de afvalophaling? (update)

We krijgen via verschillende kanalen vragen naar de impact van de stakingsdag op de inzameling van afval.
De nationale staking van 13/2 heeft gevolgen voor de afvalophaling en recyclageparken in de regio van IGEAN. Ondanks het grote aantal werkwilligen kunnen een aantal opdrachten niet uitgevoerd worden. De wetgeving voorziet dat er geen uitzendkrachten mogen worden ingezet vanaf het ogenblik dat er minstens één personeelslid staakt.

Ophaling aan huis

Meer dan helft van de ophaalwagens is vanmorgen uitgereden. Er werd beslist om prioriteiten te stellen en bepaalde ophalingen voorrang te geven. De ophalingen die vandaag niet worden uitgevoerd, worden later ingehaald. Ook bij de private ophalers die werken in opdracht van IGEAN, laten de gevolgen van de staking zich beperkt voelen.

Concreet wordt op 13/2 in Kapellen geen pmd opgehaald. In de zones waar dat normaal gezien vandaag gebeurt, zal de ophaling plaatsvinden op donderdag 14/2.

IGEAN vraagt de inwoners om de avond voor de volgende ophaling, het afval opnieuw buiten te plaatsen. Uiteraard kan het pmd ook gratis naar elk recyclagepark worden gebracht.

Recyclageparken

Gezien de impact hier beperkt is, zijn de meeste recyclageparken vandaag wel volgens de normale openingsuren geopend (met uitzondering van het recyclagepark van Boom).

Via www.igean.be zal steeds de meest actuele stand van zaken worden gegeven. Meer informatie kan u steeds bekomen op de milieulijn van IGEAN op het telefoonnummer 03 350 08 14 (tussen 8.00 en 16.45 uur).

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us