Laatste nieuws:
Sport Vlaanderen Brasschaat ontvangt eerste A++-label

Sport Vlaanderen Brasschaat ontvangt eerste A++-label

Vandaag reikte minister Weyts het eerste label (A++) uit aan Sport Vlaanderen Brasschaat, als state-of-the-art-G-sportcentrum. Dankzij heel wat ingrepen maakten zij het sportcentrum toegankelijker voor sporters en supporters met een beperking. Het begint al met een ingang die goed zichtbaar is, brede automatische deuren, die toegang geven tot een gang zonder drempels, met gidslijnen voor mensen met een visuele beperking en een balie die laag is en ‘onderrijdbaar’ voor rolstoelgebruikers. Ook aan bezoekers van de cafetaria is gedacht: daar is eenzelfde lage balie, maar ook bijvoorbeeld een ‘ringleiding’ voor mensen met een gehoorapparaat, zodat zij geen last ondervinden van omgevingslawaai.

“Met dit toegankelijkheidslabel voor sportinfrastructuur zetten we de toon in Europese context”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “We willen hiermee beheerders en ontwerpers van sportinfrastructuur aanzetten om letterlijk drempels te verlagen, zodat ook Vlamingen met een beperking of een kwetsbaarheid makkelijker de weg vinden naar sportcentra. Zo blijven we inzetten op onze doelstelling om alle Vlamingen aan het sporten en bewegen te krijgen.“

Sport Vlaanderen Brasschaat ontvangt eerste A++-label2

Ontwerpinstrument toegankelijke sportinfrastructuur

Behalve organisaties belonen met het kwaliteitslabel voorziet Sport Vlaanderen ook ondersteuning. Daarvoor ontwikkelde het samen met Inter – Toegankelijk Vlaanderen het ‘Ontwerpinstrument toegankelijke sportinfrastructuur’. Inter is het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. Ze geven toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot uitvoering, maken (sport)evenementen toegankelijk, geven vormingen, adviseren overheden en doen onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen. Het nieuwe kwaliteitslabel moet ontwerpers, architecten, overheden en uitbaters helpen in alle stappen en toegankelijkheidscriteria waarmee ze specifiek voor sportinfrastructuur rekening moeten houden. Zo kunnen sportinfrastructuren het kwaliteitslabel krijgen. Een toegankelijke sportinfrastructuur speelt in op de behoeften van iedereen en zorgt voor gebruikscomfort voor elke sporter, supporter en werknemer van de sportinfrastructuur. Het gaat over mensen met een (tijdelijke) beperking, maar ook over ouders met kinderen, ouderen of bijvoorbeeld sporters met een grote sporttas. Deze sporters en supporters speelden een grote rol in de opmaak van het label. Via focusdagen en een onlinebevraging konden zij vertellen wat voor hen belangrijk is om van sport te genieten.

Kwaliteitslabel als nieuwe standaard

Als de sportinfrastructuur een bepaald niveau van toegankelijkheid behaalt, dan bekroont Sport Vlaanderen die inspanningen met een kwaliteitslabel. Er zijn drie niveaus van toegankelijkheid: A+++ staat voor excellent toegankelijke sportinfrastructuur, A++ voor uitstekend toegankelijke en A+ voor goed toegankelijke.
Met deze labels vervult Vlaanderen een voorbeeldrol op het gebied van kwaliteitsvolle, duurzame en toegankelijke gebouwen. Het doel is om een nieuwe standaard te zetten voor onze Vlaamse sportinfrastructuur.

Meer info
Wil je meer weten over wat toegankelijkheid in de sportomgeving betekent? Alles staat verzameld op www.sport.vlaanderen/toegankelijkesportinfrastructuur.

Afbeelding: Sport Vlaanderen
Foto: MLH

MLH

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet