Laatste nieuws:
SPAK-Oost fase 1 deel 2

SPAK-Oost fase 1 deel 2

De eerste werken van het oostelijk deel van het Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos – SPAK-Oost (fase 1/deel 2) – zijn begonnen, in de Wolvenbosdreef en de Heidestraat-Noord. Eerst worden de bomen gerooid. Daarna worden de grachten aangepakt en de riolering geplaatst. Voor het vernieuwen van een doorsteek wordt de rijweg enkele dagen onderbroken op het kruispunt Heidestraat-Noord-Wolvenbosdreef.

Om de hinder van deze werken zo beperkt mogelijk te houden, werd het project opgedeeld in verschillende fasen. Die vind je ook schematisch weergegeven in het plan in bijlage.

fase 1: tot begin augustus 2017
fase 2: begin augustus tot eind september 2017
fase 6: begin september tot midden november 2017
fase 3: begin november tot kerstverlof 2017
fase 7: eind november 2017 tot eind februari 2018
fase 4: midden februari tot eind april 2018
fase 5: begin april tot eind mei 2018
fase 8 (niet op plan) behelst de wegenwerken aan Heidestraat-Noord: zomerverlof 2018
Deze timing is louter indicatief en kan steeds wijzigen, bv. onder invloed van de weersomstandigheden.

Het verloop van dit project kan je ook volgen via de website www.rio-link.be. Op deze site kan je vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik in de rubriek ‘werken’ op ‘aanleg van nieuwe riolen’. Klik vervolgens onderaan op ‘werken in uw gemeente’ en ga naar de detailfiches van het project.

Heb je nog vragen? De werfkeet van de aannemer bevindt zich aan Eksterlaan 25. Je kan ook alle werkdagen tussen 8.00 en 19.00 uur terecht bij Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be. Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend kan je gebruikmaken van het gratis noodnummer 0800 16 603.

Hier vindt u de fasering van de werken.

Bron en foto: gemeente Kapellen

JH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us