Laatste nieuws:
Sociale woningen in De Vennekens krijgen zonnepanelen

Sociale woningen in De Vennekens krijgen zonnepanelen

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. plaatst samen met de coöperatieve vennootschap ASTER zonnepanelen in de wijk De Vennekens in Gooreind, Wuustwezel en zorgt zo voor goedkope elektriciteit voor haar sociale huurders. Aannemer EnergyVision is reeds gestart met de installatie van de zonnepanelen op de woningen.

Een financieel voordeel voor de sociale huurder

ASTER, de coöperatieve vennootschap opgericht voor en door de sociale huisvestingssector, ondersteunt de sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal bij de activering van hun zonnepotentieel en bij andere energie- en duurzaamheidsvraagstukken. “De bewoners van sociale woningen met ASTER-zonnepanelen, zowel beschermde als nietbeschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders”, zo duidt Mai Van Thillo, bestuurder bij sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. en gemeenteraadslid in Wuustwezel. “De huurders betalen aan De Voorkempen – H.E. – die eigenaar is van de opgewekte stroom – enkel voor de zonnestroom, die zij verbruiken wanneer de zon schijnt. Er zijn voor de huurders geen bijkomende kosten.”

Win-winsituatie

“Sociale huurders kunnen niet altijd investeren in zonne-energie, vaak omdat ze niet de financiële middelen hebben, maar ook omdat ze geen eigenaar zijn van de woning. Dankzij ASTER helpen we de energiefactuur van onze huurders te verlagen en helpen we energiearmoede aan te pakken. Dat we zo ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat, is natuurlijk mooi meegenomen. Een win-winsituatie dus”, stelt Mai Van Thillo. De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen de sociale huisvestingsmaatschappijen aan Energie.be. De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Enorm zonnepotentieel

De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft een gigantisch zonnepotentieel. Met ASTER plaatsen de sociale huisvestingsmaatschappijen de komende vijf jaar zo’n 395.000 zonnepanelen op 52.500 woningen, goed voor een totaalvermogen van 150 MWp. Midden maart is aannemer EnergyVision gestart met de installatie van de zonnepanelen in de wijk De Vennekens. “Na de renovatie van de woningen en nadien het openbare domein is het knap dat nu zo’n groot zonnepanelenproject wordt uitgerold over de wijk. Het maakt dat De Vennekens, na weliswaar heel wat stof en miserie, klaar is voor de toekomst”, besluit Wuustwezels burgemeester Dieter Wouters.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Lokaal bestuur Wuustwezel

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen