Laatste nieuws:
Sociaal toezicht in Roosendaalse parken door Parkrangers

Sociaal toezicht in Roosendaalse parken door Parkrangers

De Roosendaalse Parkrangers gaan op verzoek van de gemeente Roosendaal de komende drie maanden toezicht houden in het Emile van Loon Park en in het stadspark Vrouwenhof. Het gaat hier om een pilot. Aanleiding hiervoor zijn de gevoelens van onveiligheid die leven bij de bezoekers van de beide parken.

Emile van Loonpark

Uit een recent onderzoek bij omwonenden van het Emile van Loonpark bleek dat een ruime meerderheid van de ondervraagde personen zich wel eens onveilig voelt in dit park. Om die reden worden onveilige plekken in het park aangepakt en zijn er inmiddels twee toezichtcamera’s geplaatst. Ook bij bezoekers van het stadpark Vrouwenhof is sprake van onveiligheidsgevoelens, zo bleek uit meldingen. Nog niet zo lang geleden bezochten burgemeester Han van Midden (portefeuille: openbare orde en veiligheid) en wethouder Inge Raaijmakers (portefeuille: beheer buiten ruimte) de beide parken om zich persoonlijk van de situatie op de hoogte te stellen. Zij stelden samen vast dat er maatregelen mogelijk en nodig zijn voor het verbeteren van de veiligheidsgevoelens. Het gaat daarbij zowel om de aanpassingen in de fysieke inrichting van het groen, als het toezicht op gedrag van bezoekers. Het bezoek vond overigens plaats op uitnodiging van betrokken omwonenden en bezoekers van beide parken.

Parkrangers

Op verzoek van de gemeente Roosendaal starten de Parkrangers in de week van 26 oktober tot 1 november met een onderzoek in beide parken. Ze bekijken wat er aan de hand en maken een plan van aanpak. Deze rapportage is gericht op het herstel van de netheid, orde en rust in de parken. Aansluitend daarop gaan de Parkrangers de komende drie maanden op verschillende tijdstippen sociaal toezicht houden in de parken. Ze handelen daarbij vanuit de rol van conciërge/gastheer en spreken daarbij personen aan die op de een of andere manier overlast veroorzaken. De overlastgevers krijgen daarbij uitleg over de spelregels die gelden voor een verblijf in het park. Bezoekers met servicevragen kunnen uiteraard ook bij de Parkrangers terecht.

Extra sociaal toezicht

De Parkrangers hebben geen opsporingsbevoegdheden en zijn ook beslist geen vervanging van de BOA’s en de politie. Het gaat om een extra vorm van sociaal toezicht en serviceverlening, vergelijkbaar met de werkzaamheden die de Parkranger al sinds 2017 uitvoeren op de Roosendaalse bedrijventerreinen. Voordeel is dat ze goed herkenbaar zijn aan hun opvallende auto en de kleding die ze dragen. Ze hebben de nodige ervaring in het aanspreken en tegemoet treden van mensen.

Sociaal toezicht in Roosendaalse parken door Parkrangers

Reacties wethouder en burgemeester

Wethouder Inge Raaijmakers zegt over de fysieke inrichting van de parken: “Op een aantal plekken plaatsen we extra verlichting om het overzicht in het park te vergroten. Op andere plekken kunnen extra struiken het gebruik van onverharde paadjes tegengaan. Bezoekers worden op die manier over de bestaande hoofdroute en verlichte paden geleid.”

Burgemeester Han van Midden reageert:

“Ondanks de coronacrisis blijft Roosendaal investeren om de stad en haar dorpen te laten uitgroeien tot een aantrekkelijke woon-werkgemeente. Veilige straten, buurten, wijken én parken dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Ik ben blij dat de Parkrangers in stadspark Vrouwenhof en in het Emile van Loonpark aan de slag gaan, zodat straks omwonenden en bezoekers deze beide parken weer als veilige plekken ervaren. Plekken waar ze in alle rust kunnen genieten en recreëren in het groene hart van onze stad.”

Bron: gemeente Roosendaal
Foto’s: Ranger Mission Control Roosendaal

Facebook10
Facebook
Twitter