Laatste nieuws:
Sluiting overlastpand op bevel burgemeester

Sluiting overlastpand op bevel burgemeester

Een woning in de Molenstraat in Roosendaal wordt door burgemeester Han van Midden voor zes weken gesloten. Aanleiding is langdurige en aanhoudende ernstige overlast. Deze sluiting is een uiterst middel om de geconstateerde overlast terug te dringen en onveiligheidsgevoelens van de buurtbewoners weg te nemen. De eigenaar en bewoners van de woning zijn van dit besluit op de hoogte gesteld.

Ernstige overlastproblematiek

Al enkele jaren is er sprake van ernstige overlastproblematiek, die zich afspeelt in en rondom de woning.
De afgelopen drie jaar moest de politie circa 130 keren in actie komen op dit bewuste adres. Het ging daarbij vooral om meldingen met een psychosociaal karakter, die vaak ook te maken hadden met verslavingsproblematiek. Eerder dit jaar (juli) ontstond er brand op de tweede verdieping van het huis. Ook was er diverse keren sprake van strafbare feiten, waaronder een ernstige mishandeling op 2 september jl. Bij de opsporing van de daders zette de politie een helikopter in, wat tot nodige onrust in de buurt leidde.

Overlast en onveiligheid

De eigenaar van de woning had vrijwel geen regie over wie er in zijn woning verbleef. In de bewuste woning werden kamers (onder-) verhuurd aan verschillende personen. Regelmatig drongen personen zonder toestemming het huis binnen om op die manier onderdak te krijgen. Het merendeel van deze personen kampte met verslavingsproblematieken. Dit leidde ertoe dat er in en rondom de woning veelvuldig drugs en alcohol werden gebruikt. Verschillende bewoners/bezoekers kampten met psychiatrische problemen, wat weer uitmondde in veel onderlinge conflicten. Regelmatig gingen de bewoners elkaar onderling te lijf in en rondom de woning. Op die manier ontstond grote overlast en onveiligheidsgevoelens bij de omwonenden.

Sluiting overlastpand op bevel burgemeester

Maatregelen

Het ingrijpen door de politie leidde niet tot gedragsveranderingen en ook niet tot een herstel van de openbare orde. Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten werkte sinds medio 2019 aan zorgverlening. De gemeente Roosendaal trad o.a. bestuursrechtelijk op tegen overbewoning en vervuiling van de woning. Ook dit leidde niet tot verbetering van de situatie. De overlast hield aan, wat voor burgemeester Han van Midden reden is om de woning voor zes weken te sluiten. Dit uiterste middel wordt toegepast om de overlast te stoppen en de rust voor de omgeving terug te brengen. Voor de vaste bewoners van het bewuste huis zijn oplossingen gezocht. Zij zijn elders ondergebracht. Een aantal van hen krijgt professionele hulp en zorg. De woning is op maandag 19 oktober jl. gesloten en verzegeld.
Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Ik grijp in omdat de verstoring van de openbare orde de spuigaten uitliep. Daarbij heb ik altijd oog gehad voor de menselijke maat. Ik ben blij dat er zorg is georganiseerd voor de betrokken personen die dat nodig hebben .”

Gemeentewet

Artikel 174a van de Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning tijdelijk te sluiten, als door gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning wordt verstoord.

Bron en foto’s: gemeente Roosendaal

Facebook8
Facebook
Twitter