Laatste nieuws:
Sluiting drugspand na aantreffen hennep

Sluiting drugspand na aantreffen hennep

Burgemeester Jacques Niederer sluit per 6 juni 2019 een woning aan de Radarstraat in Roosendaal. Deze sluiting gaat drie maanden duren. De reden is het aantreffen van een grote hoeveelheid hennep en artikelen ten behoeve van een hennepdrogerij, eerder dit jaar.

Inval

Op 21 februari 2019 viel de Roosendaalse drugssquad de woning binnen. In het huis werd ruim 7,5 kilo softdrugs gevonden en spullen om geoogste wiet te drogen. Het ging daarbij om zogenaamde droognetten, droogrekken en ventilatoren. Daarnaast duiden andere gevonden attributen, zoals een sealbag-apparaat en de grote weegschaal, op de mogelijke handel in verdovende middelen

Sluiting

De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. In dit geval voor drie maanden. “Drugspanden leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met deze sluiting laten we zien dat we drugscriminaliteit en daarbij behorende overlast in Roosendaal niet accepteren”, zegt burgemeester Jacques Niederer in een reactie. “Met de sluiting wil ik de bekendheid van dit pand als drugsadres stoppen en de drugshandel op dit adres structureel beëindigen.”

Gemeentelijk drugsbeleid

De Opiumwet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij niet van belang. De aanloop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers wordt op deze manier beëindigd. Eventuele brandgevaarlijke situaties worden door de sluiting tegengegaan. Burgemeester Jacques Niederer past dit beleid binnen de gemeente Roosendaal consequent toe als er drugspanden of hennepkwekerijen worden aangetroffen. Dit gemeentelijke drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.

Drugssquad

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Roosendaal. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112. Blijft u liever anoniem en wilt u toch informatie doorgeven, kies dan voor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook33
Facebook
Twitter
Visit Us