Laatste nieuws:
Samenwerken tegen armoede

Samenwerken tegen armoede

De Sociale dienst Gemeente Essen en alle Essense lagere scholen gaan samenwerken tegen armoede. Samen willen ze de hulp dichtbij brengen, tot op de school.

Sneller ondersteuning geven

“Dit is nodig omdat de drempel om een hulpvraag te stellen vaak héél hoog is,” zegt Brigitte Van Aert. “Zo lopen veel mensen ondersteuningsmogelijkheden en rechten mis. Door samen te werken, kunnen onze maatschappelijke assistenten op school sneller ondersteuning en info geven.”

Nauwe samenwerking

“Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de scholen. Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de scholen een projectgroep ‘Armoede op school opgericht’. Samen onderzochten we de signalen en noden die de scholen opvangen en leerden ze de werking van de sociale dienst kennen. We organiseerden een themadag over ‘schoolarmoede’ met verschillende sprekers. Tessa Verwimp vertelde ons over het scholenproject van Mol en de organisatie STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfactuur) vertelde ons meer over het gratis traject dat zij aanbieden aan scholen rond meer bewustzijn over armoede en kostenbeleid.”

Te weinig op de hoogte

“De sociale dienst werkt vraaggestuurd, zij kan pas helpen als er een vraag wordt gesteld. Wetenschappelijke studies tonen aan dat veel rechten niet opgenomen worden, mensen zijn te weinig op de hoogte van de rechten ze hebben. Cijfers tonen aan dat 13% van onze inwoners moeilijk tot zeer moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Scholen vangen veel signalen op, maar veel armoede blijft nog verborgen. Daar willen we samen met de alle lagere scholen verandering in brengen. Onze maatschappelijke assistenten Renske en Sissi gaan vanaf januari naar de scholen toe, zodat ze samen een sterke ondersteuning kunnen geven.”

Ondersteunen en versterken

“Kansarmoede staat nu helemaal in de kijker door de Warmste Week. Ik ben heel blij dat hier aandacht aan geschonken wordt, want enkel door samen te werken kunnen we hier iets aan veranderen. Samen willen we de kinderen en hun gezinnen ondersteunen en versterken, zodat ze ook alle kansen krijgen om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij.”

Foto: ©Fotografils – Ilse Wagemaekers

BVA

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen