Laatste nieuws:
Samen voor een veilig schooljaar
Samen voor een veilig schooljaar

Samen voor een veilig schooljaar

Enkele dagen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar willen we een aantal veiligheidsregels en -tips overlopen zodat we ze kennen voor de rest van het schooljaar.

Het belangrijkste advies dat we aan iedereen kunnen geven: stippel je eigen route of de route van je kind van tevoren uit en oefen op de risicovolle plaatsen (oversteekplaatsen, kruispunten, …).

In de brochure van het BIVV kan je nog een heleboel tips vinden, opgesplitst voor voetgangers, fietsers, fietskarren, openbaar vervoer en natuurlijk ook de auto en bromfiets. Neem deze brochure zeker eens door voor de start van het nieuwe schooljaar.

We geven al een aantal basisregels mee:

1. Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving
-Als politiezone voeren wij regelmatig snelheidscontroles uit. Dit doen we ook in de zone 30, omdat ook de ouders zich aan de snelheidsregels moeten houden.
-Het risico op een dodelijk ongeval voor een voetganger die aangereden wordt met een snelheid van 30 km/u is zeer laag (tussen 1 en 3 %), terwijl het risico bij 50 km/u veel hoger is (10 %). De stopafstand van een wagen die 30 km/u rijdt op een droge weg bedraagt 12 meter. De stopafstand bedraagt 26 meter bij 50 km/u. Een enorm verschil dus.

veilig schooljaar

2.Klik je kinderen steeds vast
Hoewel het traject van en naar de school quasi dagelijks wordt afgelegd, kan er zich steeds een ongeval voordoen. Het percentage niet-vastgeklikte kinderen blijkt het hoogst bij de trajecten thuis-school: 13 % (tegenover 3 % bijvoorbeeld voor trajecten in het kader van vrijetijdsactiviteiten). Een botsing met een snelheid van 50 km/u stemt overeen met een val van 10 meter hoog, tenminste als je je kind niet vastklikt!

3. Toon het goede voorbeeld
Het is moeilijk om uw kind te vragen om bijvoorbeeld zich vast te klikken in de wagen of om de aandacht te verdubbelen alvorens het oversteken, … indien u zelf het tegenovergestelde doet. De literatuur toont het aan: het goede voorbeeld wordt vooral aangeleerd door de ouders.

Veilig oversteken

4. Steek over op de juiste plaats
Een typisch ongeval: een kind steekt de straat over tussen twee geparkeerde auto’s. Het is essentieel om samen het oversteken te leren daar waar het kind het aankomend verkeer ziet én gezien wordt door de andere weggebruikers. Eerst naar links en dan naar rechts kijken, om vervolgens nog een keer naar links te kijken alvorens over te steken, is de manier om aan te leren hoe het veilig kan.

5. Parkeer enkel in de toegelaten zones
Parkeren is verboden op een zebrapad, maar tevens op minder dan vijf meter voor een oversteekplaats. Wanneer u deze regel aan uw laars lapt, komt de zichtbaarheid van voetgangers in het gedrang, zeker die van kinderen.
Parkeren op een voetpad is niet alleen verboden (zelfs al is het slechts voor vijf minuten) maar levert ook extra gevaar op voor de andere weggebruikers. De voetgangers moeten op de straat stappen en worden op die manier blootgesteld aan extra gevaren. De verkeersveiligheid verdient slechts een kleine inspanning, namelijk een eindje verder rijden zodat uw wagen toch op een reglementaire manier geparkeerd staat.

6. Voor de kinderen zelf
Laat jonge kinderen in en uit de auto stappen aan de zijde van de huizenrij, niet aan de kant van het rijverkeer.
Kinderen jonger dan zowat 8 jaar worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene.
Kinderen jonger dan zowat 10 jaar kunnen best onder begeleiding naar school fietsen. Het kind fietst dan ofwel voorop, ofwel rechts naast de begeleider, ofwel op het rechts gelegen trottoir (als het min dan 9 jaar is en met een kinderfiets rijdt).

Samen voor een veilig schooljaar

Bron en foto’s: PZ Grens

JV

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us