Laatste nieuws:
Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos van kracht
Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos van kracht

Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos van kracht

Door de publicatie in het Staatsblad op 19 augustus 2016 is het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonbos nu effectief van kracht. Dat RUP wil het woongebied naar woonbosgebied omvormen. Het plan houdt niet enkel die bebouwingsdichtheid laag, ook enkele resterende onbebouwde ruimten zijn nu beschermd.

De gemeente nam ook specifieke bepalingen op om waardevolle groenelementen te behouden. Bestaand bouwkundig erfgoed krijgt ook de nodige aandacht. Door het RUP vervalt het oude verdelingsplan, waarin erfdienstbaarheden zijn vastgelegd.

INFO
03 620 22 30
ruimtelijke.ordening@kalmthout.be
www.kalmthout.be/rupwoonbos

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us