Laatste nieuws:
Rucphen en Essen houden gezamenlijk ‘grensoverleg’

Rucphen en Essen houden gezamenlijk ‘grensoverleg’

Op dinsdag 15 november vond in Essen een gezamenlijk overleg plaats tussen de colleges van Essen en Rucphen. Naast het aanhalen van de vriendschapsbanden, bogen de Belgische en Nederlandse b(est)uren zich over enkele thema’s. “Goed bestuur en nabuurschap eindigen niet aan de landsgrens. Zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde kunnen we nog veel van elkaar leren”, beklemtoont Essens burgemeester Gaston Van Tichelt.

Tijdens het werkbezoek van de Rucphense delegatie aan de Belgische collega’s in Essen werden tal van lopende projecten besproken. Onder meer het statuut van de weg Horendonk, die Essen met het Rucphense dorp Schijf verbindt, woningbouw, opvang van vluchtelingen en de stikstofproblematiek kwamen aan bod, maar net zo goed de samenwerking op toeristisch vlak: culturele evenementen, paard- en menroutes en mountainbiketochten.

Wederzijdse opportuniteiten

”Beter een goede buur dan een verre vriend, zo klinkt het spreekwoord. Dat is zeker het geval voor Essen, met zijn bijzondere ligging. Onze gemeente vormt een schiereiland in Nederland. En dan is een goede samenwerking extra belangrijk”, zegt Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen. “De voorbije periode versterkten we de samenwerking met onze Nederlandse buren op het vlak van noodplanning en veiligheid, met vanzelfsprekend de coronacrisis die er uitstak. Maar ook op andere domeinen zijn er tal van raakvlakken. Door naar elkaar te luisteren en informatie uit te wisselen, ontstaan er vaak nieuwe inzichten en opportuniteiten.” Ook collega Marjolein van der Meer Mohr (Rucphen) onderstreept het belang van een sterke grensoverschrijdende dialoog. “Het is goed dat onze wethouders, schepenen en ambtenaren elkaar wederzijds goed kennen. Zo kan er snel een telefoontje worden gedaan om elkaar te informeren of wetenswaardigheden uit te wisselen. Dat werkt des te efficiënter.”

Bron en foto’s: gemeente Essn

Facebook50
Twitter
Follow Me
Tweet