Laatste nieuws:
Roosendaalse Lijst stelt aanvullende vragen effect rioleringswerken Grensstraat

Roosendaalse Lijst stelt aanvullende vragen effect rioleringswerken Grensstraat

Ter aanvulling op de eerder door de Roosendaalse Lijst gestelde vragen over rioleringswerken in de Kammenstraat in Essen en het effect daarvan op de Nederlandse Grensstraat, heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een aantal aanvullende vragen, die zij graag ook beantwoord zou zien.

Belgische huizen met Nederlands gas

Aan de Nederlandse kant liggen o.a. gas- en elektriciteitsleiding in de (Belgische) berm van de sloot en soms in percelen op de Nederlandse kant. Dit betekent dat deze leidingen de sloot kruisen. Tevens zijn er aftakkingen naar de Belgische kant om Belgische huizen te voorzien van Nederlands gas. De sloot wordt groter gemaakt en de buizen worden vernieuwd dat betekent dat men Nederlandse leidingen gaat tegen komen. Tijdens de reconstructie van het wegdek van de Grensstraat enige jaren geleden, hadden de uitvoerders kaarten ter beschikking waarop de Nederlandse leidingen NIET stonden. Aanwijzingen van plaatselijke bewoners hebben toen grote ongelukken voorkomen.

Daarom stelt de Roosendaalse Lijst morgen de volgende vragen aan de Roosendaalse gemeenteraad:

1. Zijn de Belgische uitvoerders op de hoogte van bovenstaande gegevens en zijn ze in het bezit van Nederlandse kaarten met daarop exact de leidingen aangegeven?
2. Worden er bij de uitvoering Nederlandse klikmeldingen gedaan?
3. Tevens zien we deze eerste dagen veel uitvoeringsinstanties die niet op de hoogte zijn van de langdurige afsluiting van de Grensstraat en daardoor de afgesloten straat inrijden. Scholen waren niet op de hoogte en ook de busdienst niet. De lijnbus (Hoe) zijn Nederlandse (hulp)diensten goed op de hoogte zoals ambulances, afvaldienst en brandweer? Kunt u dit nagaan?

Bomen kappen, naast een school, waar kennelijk niet gekende gasleidingen liggen, voor België althans. allemaal te verifiëren. Maar als dit allemaal niet onderzocht is, hebben wordt dankzij deze bomen een ramp vermeden (voor die werkmensen, de bewoners of de school).

Foto: Machteld Verrycken