Laatste nieuws:
Roosendaal treedt hard op tegen vuurwerkoverlast

Roosendaal treedt hard op tegen vuurwerkoverlast

In de afgelopen week hebben politie, Openbaar Ministerie en gemeente nauw samengewerkt tegen de toenemende vuurwerkoverlast in Roosendaal. Zo zijn er tijdens acties door politie en BOA’s meerdere jongeren op heterdaad betrapt op het afsteken van vuurwerk. Ook zijn er diverse personen aangehouden die illegaal vuurwerk in bezit hadden en verhandelden. In alle gevallen is er proces-verbaal opgemaakt. Nader onderzoek naar zowel handelaren als overlastgevers is ingezet.

Voortvarende aanpak

In verband met de vuurwerkrellen van november vorig jaar is een evaluatie opgesteld over de aanpak van die rellen: ‘Kabaal in Roosendaal’. De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) heeft de aanbevelingen voortvarend en daadkrachtig opgepakt. Zo zijn er aan de voorkant acties opgezet, waarbij aanhoudingen zijn verricht en zal er tot meer aanhoudingen overgegaan worden als de situatie daar aanleiding toe geeft. Burgemeester Van Midden: “Er zijn veel meldingen van vuurwerkoverlast gedaan. We nemen die meldingen serieus en ik roep inwoners op vooral en meer te blijven melden. Dit kan ook anoniem en in vertrouwen, bij onze vuurwerkvertrouwenspersoon. Degenen die vuurwerkoverlast veroorzaken, zullen ook de consequenties moeten dragen. Een van de consequenties is, dat de veroorzaakte schade op overlastplegers zal worden verhaald”.

Maatregelen

Een van de andere maatregelen is, dat de burgemeester alle ouders/verzorgers van jongeren op 28 oktober een brief heeft gestuurd met als motto ‘samen NEE te zeggen tegen vuurwerkoverlast’. We doen een dringend beroep op ouders/verzorgers om in gesprek te gaan met hun kind over vuurwerkoverlast in de buurt. Stel hen vragen en wees samen met ons waakzaam, zo schrijft burgemeester Van Midden in de brief. Ook wordt er gewezen op de verschillende meldpunten die ter beschikking staan, waarbij in het bijzonder de nieuwe Vuurwerkvertrouwenspersoon wordt genoemd.

Vuurwerkvertrouwenspersoon

Met de Vuurwerkvertrouwenspersoon kan via de volgende link contact worden opgenomen:
www.roosendaal.nl/vuurwerk. Daar kan vertrouwelijke informatie over vuurwerkoverlast (of plannen daarvoor) en het aanwezig zijn van illegaal vuurwerk, persoonlijk worden gedeeld met de Vuurwerkvertrouwenspersoon.

Rechtstreeks bij de politie melden

Politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie werken samen om de overlast van vuurwerk zo goed mogelijk aan te pakken. Om zo spoedig en adequaat mogelijk op meldingen van vuurwerkoverlast te kunnen handelen, kunnen deze rechtstreeks bij de politie worden gemeld. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844. Is er spoed geboden, omdat bijvoorbeeld een verdachte situatie wordt gezien, dat kan het alarmnummer 112 worden gebeld.

Anoniem melden

Daarnaast kan er ook volstrekt anoniem gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. MMA is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem informatie aan kan worden doorgegeven over criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij altijd centraal.

Activiteitenprogramma

Belangrijk is ook te vermelden dat er voor jongeren activiteiten worden georganiseerd. Dat is tijdens de kerst- en zomervakantie gedaan en dat gaan we ook dit najaar doen. Voor de jongeren is er het activiteitenprogramma ‘Iets te Doen’. Op www.roosendaal.nl/iets-te-doen-voor-jongeren is daar informatie over te vinden.

Burgemeester Van Midden: “We doen er via verschillende maatregelen alles aan de overlast van vuurwerk beheersbaar te houden en als het echt moet, dan grijpen we in.”

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay