Laatste nieuws:
Rookverbod op Stappersven en Kalmthoutse Heide

Rookverbod op Stappersven en Kalmthoutse Heide

Net als de gemeente Kalmthout, voert ook Essen een rookverbod in voor deze natuurgebieden.

Een van de toegangen tot het Stappersven en de Kalmthoutse Heide ligt aan de Huybergsebaan in Essen. Daarom zal hier binnenkort een verbodsbord staan dat de bezoekers wijst op het rookverbod. Vorig weekend brandde een hectare heide af. De brandbare periode én onoplettendheid van bezoekers van natuurgebieden leiden vaak tot natuurbranden. Om het brandrisico te verminderen, besloot ook burgemeester Gaston Van Tichelt om een tijdelijk rookverbod uit te vaardigen. Het verbod komt er onder andere op advies van brandweer en boswachters, die roken in natuurgebieden steeds meer als een probleem ervaren.

Het verbod geldt voor de Kalmthoutse Heide en het natuurgebied rond het Stappersven (Essen). De gemeente voorziet het politiebesluit en een waarschuwingsbord aan de Huybergsebaan.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay