Laatste nieuws:
Risico’s van azijn bij de bestrijding van onkruid

Risico’s van azijn bij de bestrijding van onkruid

Veel mensen gebruiken azijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, maar dit is niet toegestaan. Het gebruik van azijn tegen onkruid en groene aanslag kan een risico vormen voor mens en milieu.

Bestrijdingsmiddelen met azijnzuur

In Nederland zijn bestrijdingsmiddelen met azijnzuur te koop die particulieren hiervoor wél mogen gebruiken op verharde delen van de tuin. Deze toegelaten middelen zijn veilig mits de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn vergeleken met het gebruik van de toegelaten middelen met azijnzuur.

Risicovol

Op internet staan tips om groene aanslag en onkruid te bestrijden met azijn door te gieten of te sproeien uit een fles, jerrycan of gieter of door te spuiten met een drukspuit. Azijn is te koop in concentraties tot 80 procent azijnzuur. Uit het onderzoek blijkt dat deze concentraties azijnzuur een risico opleveren voor waterorganismen, planten en bodemorganismen zoals regenwormen en insecten die in de grond leven. Spuiten met 6,6% azijnzuur geeft al een risico voor planten naast het bespoten oppervlak.

Ook risico’s voor de gebruiker

Er zijn ook risico’s voor de gebruiker zelf bij het gebruik van azijn. De toegelaten middelen met azijnzuur hebben een lagere concentratie (6 procent) en zitten in een gebruiksklare spuitfles. Mensen die zelf met azijn aan de slag gaan, werken mogelijk met hogere concentraties en kunnen bij het spuiten, verdunnen en overgieten in aanraking komen met azijnzuur. Vanaf 10% azijnzuur is er kans op irritatie als azijn op de huid of in de ogen komt. Vanaf 25% azijnzuur kunnen ernstige brandwonden of oogletsel ontstaan. Als gebruikers damp of nevel inademen, zullen vergelijkbare effecten op de luchtwegen optreden

Dit onderzoek gaat niet over het gebruik van keukenazijn als voedingsmiddel of het gebruik van schoonmaakazijn als reinigingsmiddel in huis. Azijn van voedingskwaliteit is veilig voor consumptie en schoonmaakazijn mag als reinigingsmiddel worden gebruikt.

Bron: Tuindingen.nl
Foto: Pixabay

Facebook11
Facebook
Twitter