Laatste nieuws:
Resultaten wegcontrole in samenwerking met VLABEL in Loenhout

Resultaten wegcontrole in samenwerking met VLABEL in Loenhout

In samenwerking met VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) organiseerde onze politiezone een wegcontrole. De wegcontrole vond plaats in het centrum van Loenhout d.m.v. mobiele patrouilles met motors en een statische controle ter hoogte van de carpoolparking aan de E19. Er werden 35 buitenlandse voertuigen gecontroleerd waarvan de bestuurders officieel in België wonen. In totaal werden er 20 inbreuken vastgesteld.

De volgende voertuigen werden gecontroleerd:

-1 Frans voertuig
-1 Brits voertuig
-1 Tsjechisch voertuig
-2 Nederlandse voertuigen
-5 Poolse voertuigen
-25 Roemeense voertuigen
De bestuurders van de voertuigen die in overtreding waren, zullen van VLABEL een geldboete ontvangen, die minstens 50% van de verschuldigde verkeersbelasting bedraagt. Deze geldboete is ook afhankelijk van het voertuig zelf, met name het aantal CC, KW, gasolie of benzine, leeftijd voertuig, euronorm, … De boete wordt opgestuurd naar de officiële woonplaats van de overtreder in België.

Welke overtredingen werden vastgesteld?

Er werd door VLABEL voor de tweede keer in 1 jaar tijd hetzelfde voertuig ‘betrapt’ op een overtreding. De bestuurder zal 150% van de verschuldigde verkeersbelasting moeten betalen.

Overige overtredingen:

-2 vaststellingen MTM lichte vrachtwagen en aanhangwagen overschreden + een asoverlading.
-1 vaststelling van een niet-aangifte van verkeersbelasting voor een Belgische vrachtwagen.
-1 vaststelling van een niet-ingeschreven personenauto.
-1 onmiddellijke inning van de verkeersbelasting van een personenwagen.
-1 inbeslagname van een personenwagen, omdat de bestuurder de verkeersbelasting niet kan betalen. Het voertuig wordt getakeld tot de verkeersbelasting betaald is.
-1 bestuurder had geen geldig rijbewijs voor een lichte vrachtwagen met grote aanhangwagen. De chauffeur moet beschikken over een rijbewijs BE, maar heeft enkel een rijbewijs B.
-1 dringend proces verbaal voor een Belgisch voertuig, dat niet verzekerd en niet ingeschreven is.
-5 onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel (bestuurder).
-1 onmiddellijke inning voor het niet dragen van de gordel (passagier).
-2 onmiddellijke inningen voor het gebruik van de gsm achter het stuur.
-1 onmiddellijke inning voor het niet verzekeren van een lading lichte vracht.
-1 GAS boete voor het parkeren buiten de voorziene parkeervakken.
-1 proces verbaal voor een Belgische bestuurder van een vrachtwagen. Bij visuele controle blijkt onmiddellijk dat het voertuig + de lading hoger is dan 400 cm. Er is een reëel gevaar dat het voertuig kan botsen tegen bijvoorbeeld een brug. De bestuurder maakt geen gebruik van zijn tachograaf en kan zijn bestuurderskaart niet voorleggen aangezien deze nog thuis ligt. De lading blijkt totaal niet gezekerd. Het geneeskundig onderzoek van de bestuurder is vervallen. Een proces verbaal wordt opgesteld en wordt overgemaakt aan het Politieparket. Er werd een doorrijverbod opgelegd tot regularisatie toestand.

Bron: PZ Grens
Foto: Noordernieuws.be

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet