Laatste nieuws:
Resultaten van controleactie 'zwaar vervoer'

Resultaten van controleactie ‘zwaar vervoer’

Tussemn 11 en 29 oktober werd er een controleactie ‘zwaar vervoer’ georganiseerd in de provincie Antwerpen. De politiezone Grens heeft in deze periode controles uitgevoerd en heeft verschillende inbreuken vastgesteld.

Resultaten:

Tussen 11 en 29 oktober werden er in totaal honderd voertuigen gecontroleerd.

Kalmthout op de Roosendaalsebaan – 21 voertuigen gecontroleerd:
Er werden 9 onmiddellijke inningen geregistreerd waarvan éé voor een inbreuk op de ladingzekering en twee inbreuken op de rij- en rusttijden. Een bestuurder reed met een kentekenplaat die niet geregistreerd stond in het E-register voor wegvervoersondernemingen. De overige vijf onmiddellijke inningen werden opgesteld voor het niet dragen van de gordel waarvan vier chauffeurs en een passagier.
Het medisch onderzoek van een chauffeur was sedert 20/11/2019 vervallen. Er werd een onmiddellijke inning opgesteld. Alsook de beperkingen vermeld op het rijbewijs voor het verplicht dragen van een bril werden niet nageleefd. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld.

Overtredingen en/of proces-verbaal in Essen op de Ringweg – acht voertuigen gecontroleerd:
Er werden 7 onmiddellijke inningen geregistreerd op de acht gecontroleerde voertuigen, waaronder drie bestuurders voor het niet dragen van de gordel. Drie onmiddellijke inningen met een inbreuk op de rij- en rusttijden. Een voertuig was overladen.

Overtredingen en/of proces-verbaal in Wuustwezel op de Hoogstraatseweg t.h.v. de E19 – 71 voertuigen gecontroleerd:
Er werden 24 onmiddellijke inningen geregistreerd waarvan één voor een inbreuk op de ladingzekering en vier inbreuken op de rij- en rusttijden. Eén bestuurder gebruikte zijn GSM achter het stuur en droeg zijn gordel niet. Er was een inbreuk op het niet correct inschrijven van een aanhangwagen. De overige inningen werden opgesteld voor het niet dragen van de gordel waarvan tien chauffeurs en drie passagiers. Eén voertuig was overladen en bij éé voertuig was de ijkingsdatum van de tachograaf vervallen sinds 27 juli 2021. Ook hier reed een bestuurder met een kentekenplaat die niet geregistreerd stond in het E-register voor wegvervoersondernemingen. Een bestuurder had zijn bestuurderskaart niet in de tachograaf gestoken, terwijl het voertuig/transport niet was vrijgesteld.
Een bestuurder droeg zijn gordel niet en leefde de beperkingen vermeld op het rijbewijs niet na, met name het verplicht dragen van zijn bril. Er werd een PV opgesteld.

Bijkomende acties

De Politiezone Grens zal de komende tijd nog meer controles uitvoeren ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Bron: PZ Grens
Foto: Pixabay