Laatste nieuws:
Resultaten provinciale WODCA-controle Antwerpen van 16-17 oktober

Resultaten provinciale WODCA-controle provincie Antwerpen 16-17 oktober

Afgelopen weekend namen zowat alle politiezones van de provincie Antwerpen en de federale politie deel aan een provinciale WODCA-actie. In de nacht van zaterdag 16/10 op zondag 17/10 controleerden politieagenten tussen 22:00 en 06:00 in de hele provincie Antwerpen op alcohol en drugs achter het stuur en op overdreven snelheid. Tijdens de provinciale WODCA-actie bracht gouverneur Cathy Berx een bezoek aan een controlepost van de Politiezone Zwijndrecht, in het gezelschap van André Van de Vyver, burgemeester van Zwijndrecht, en Marc Snels, korpschef van de Politiezone Zwijndrecht. In 2020 werd er uitzonderlijk geen grootschalige provinciale WODCA-actie georganiseerd in oktober, al vonden er wel elk weekend WODCA-controleacties in de provincie plaats. Om de cijfers toch te kunnen vergelijken, delen we telkens het resultaat van het volledige jaar 2020 mee.

Resultaten WODCA-snelheidscontroles nacht 16-17 oktober

-683 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 50 te snel (7,3%) (9,9% in 2020).
Resultaten WODCA-alcoholcontroles
-3.158 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 115 bestuurders een positieve ademtest aflegden (3,6%) (3,0% in 2020). Van de 115 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 63 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (55 %) (58% in het jaar 2020).

Resultaten WODCA-drugscontroles

Bij 23 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 11 chauffeurs testten positief op de speekseltest en moesten een bloedproef ondergaan (48%) (61% in het jaar 2020).

Ingetrokken rijbewijzen

33 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 16 op 17 oktober 2021:

Gouverneur Cathy Berx: “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag reed maar liefst 7,3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Al is dit een daling ten opzichte van het gemiddelde percentage van het jaar ervoor (-2,6%), het aantal snelheidsduivels op de baan blijft te hoog. Zeker ook omdat uit de analyse van de weekendnachtelijke ongevallen met dodelijke afloop in 2020 bleek dat er elke keer overdreven snelheid mee aan de basis lag. Verder reed 3,6% van de gecontroleerde bestuurders afgelopen zaterdag onder invloed van alcohol. In vergelijking met de resultaten van het volledige jaar 2020 (3,0%) stijgt dat percentage helaas weer. Bovendien blijkt opnieuw dat van de bestuurders die een positieve ademtest aflegden, het ruime merendeel (55%) méér dan 0.8 promille in het bloed heeft. Opvallend is dat dit cijfer al gedurende enkele jaren buitengewoon hoog ligt. Voor velen betekent drinken blijkbaar doordrinken. Het bewijst opnieuw dat ‘glazen tellen’ écht niet lukt. Redenen genoeg om te kiezen voor een goed gehandhaafde zero-tolerantie, zoals ook het Europees Parlement onlangs bepleitte.”

Resultaten Provinciale WODCA-nacht 16-17 oktober

3,6% van de gecontroleerde chauffeurs blies positief (3,0% in 2020)
7,3% van de gecontroleerde chauffeurs reed te snel (9,9% in 2020)
11 positieve speekseltesten
33 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken

WODCA-resultaten eerste helft 2021 (januari t.e.m. september)

-5% minder nachtelijke weekendongevallen (217 in 2021/225 in jan-sept 2020)
-1 persoon verloor het leven door een nachtelijk weekendongeval (jan-sept 2020 = 7)
-40 raakten zwaargewonden door een nachtelijk weekendongeval (32 in jan-sept 2020)
-7,8% van de gecontroleerde chauffeurs reed te snel (jan-sept 2020 = 9,0%)
-3,5% van de gecontroleerde bestuurders dronk te veel (jan-sept 2020 = 2,9%)
-205 bestuurders legden positieve speekseltest af (jan-sept 2020 = 237)
-44% van wie een speekseltest onderging, was onder invloed van drugs (jan-sept 2020 = 62%)

Toelichting bij de WODCA-cijfers van januari-september 2021 door gouverneur Cathy Berx:

“2021 was, net zoals 2020, op heel wat vlakken een uitzonderlijk jaar door de covid-19-pandemie. De coronacrisis alsook verschillende coronamaatregelen die het voorbije anderhalve jaar in ons land van kracht waren, gaven aanleiding tot een sterke daling van de WODCA-controles én van de grootschalige provinciale WODCA-acties. Ook het aantal nachtelijke weekendongevallen lag iets lager. Gelukkig daalde ook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers–eindelijk-sterk. In 2020 lieten maar liefst zeven personen het leven door nachtelijke weekendongevallen in onze provincie. In de eerste negen maanden van dit jaar betreuren we één dode door een nachtelijk weekendongeval. De cijfers zijn allicht mede te verklaren door de corona-maatregelen. Tot 8 mei 2021 gold een nachtklok en was de horeca gesloten. Nachtclubs en discotheken moesten hun deuren gedurende de volledige periode januari-september gesloten houden. Pas vanaf 1 oktober 2021 mochten ze weer feestvierders ontvangen. Door dit alles waren er veel minder bestuurders op de baan tijdens de (weekend)nachten. Helaas kon die daling niet verhinderen dat er in de eerste helft van 2021 maar liefst veertig mensen zwaargewond raakten in het nachtelijke weekendverkeer. De cijfers voor overdreven snelheid en rijden onder invloed blijven even hoog als zorgwekkend. Ze tonen aan dat de WODCA-acties helaas noodzakelijk blijven. De boodschap is en blijft daarom: rijd altijd nuchter, rijd nooit te snel en laat je niet afleiden. Ik dank de politiezones meest hartelijk voor hun enorme inzet, voor hun volgehouden aandacht voor veiliger verkeer, voor veiligere weekendnachten.”

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Pixabay