Laatste nieuws:
Resultaten eerste bevraging van inwonerspanel bekend

Resultaten eerste bevraging van inwonerspanel bekend

Eind mei, begin juni werd het Essense inwonerspanel voor het eerst geconsulteerd. Onze ‘Adviseurs’ mochten zich uitspreken over onze prioritaire actieplannen voor de komende beleidsjaren.

Direct naar de resultaten van de bevraging? Klik hier.

Vijf prioritaire doelstellingen

Als lokaal bestuur willen we de mening van onze burgers kennen. Een drietal keer per jaar onderzoeken we uiteenlopende thema’s. In de eerste bevraging adviseerde het inwonerspanel het gemeentebestuur over de strategische doelstellingen binnen het meerjarenplan.

De bevraging omvatte vijf onderdelen:

1. Nabijheid en toegankelijkheid zorg
2. Bereikbaarheid lokale winkelkern
3. Verkeersleefbaarheid
4. Netheid
5. Gemeentelijke dienstverlening

Van de 392 geselecteerde en uitgenodigde panelleden, namen 339 respondenten deel aan de bevraging, een mooie responsgraad van 87 procent.

Eerste nulmeting

De bedoeling is om dezelfde ‘barometer’ jaarlijks te herhalen, om op deze manier de voortgang te kunnen meten. De eerste nulmeting leverde alvast een aantal interessante bevindingen op.
-De tevredenheid over de netheid van de straten, voetpaden en pleinen is afhankelijk van de buurt. In Horendonk is men het meest tevreden, in Heikant het minst. Op Hoek toont niemand zich ‘erg tevreden’.
-Sluikstort en zwerfvuil in landelijk gebied is een aandachtspunt.
-Mensen met thuiswonende kinderen zijn minder tevreden over de verkeersveiligheid voor jongeren in Essen.
-85% is tevreden over de bereikbaarheid van de handelskern met de fiets.
-11% kent geen enkele gemeentelijke zorgdienst. 55-plussers zijn bekender met de gemeentelijke zorgdiensten. Minder dan de helft kent de werking van het lokaal dienstencentrum.
-91% is tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, waarvan 47% uitgesproken tevreden.
-Over het algemeen is er tevredenheid over de gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen.

Dit is slechts een greep uit de eerste conclusies. Het volledige rapport vind je terug op de website https://essen.inwonerspanel.be/

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook11
Facebook
Twitter