Laatste nieuws:
Restafval in Brasschaat daalt drastisch met 34% dankzij invoering Diftar

Restafval in Brasschaat daalt drastisch met 34% dankzij invoering Diftar

In 2022 stapte Brasschaat over op het Diftar-systeem. Burgers betalen sindsdien voor het aangeboden afval op basis van het gewicht van hun restafvalcontainer. Op een jaar tijd is het aantal kg restafval per inwoner gezakt van 143 naar 95 kg. Dit staat gelijk aan zo’n 193 restafvalwagens minder per jaar.Brasschaat stond al enkele jaren op de lijst als één van de slechtste leerlingen van de klas als het op hoeveelheid restafval aankwam. In 2021 produceerden de Brasschaatenaars nog 143 kg huisafval per inwoner. Ovam legde de gemeente echter een streefdoel op van maximum 122 kg per inwoner. De verwerking van restafval heeft immers een enorme milieu-impact omdat dit in de afvalverbrandingsoven terecht komt. Daarbij kost dit de gemeenschap handenvol geld. Door het Diftar-systeem in te voeren worden de inwoners van de parkgemeente uitgedaagd om stil te staan of iets bij het restafval moet of toch op een andere manier gerecycleerd kan worden.

Een drastische vermindering van het aangeboden restafval doet de vraag rijzen waar dit dan allemaal naar toe is. Sinds de introductie van de nieuwe sorteerregels voor de blauwe PMD zak mag er meer gesorteerd in de blauwe zak om te recycleren. Meer in de PMD-zak betekent minder bij het restafval. De Brasschaatenaar sorteert dus gewoonweg veel beter en gaat voor de juiste afvalfracties naar het containerpark, de glasbollen of maakt gebruik van de textielophalingen.

Schepen Myriam Van Honste (Open VLD), verantworodelijk voor ruimtelijke ordening, wonen, energietransitie en afvalbeleid, prijst de inzet van de inwoners: “Bedankt aan alle Brasschatenaren voor de geleverde inspanningen en het geweldige resultaat! Het nieuwe systeem zorgt er ook voor dat de ophaling fysiek iets minder zwaar is voor de afvalophalers omdat ze niet meer met zware zakken moeten sleuren. De ophaling duurt wel iets langer omdat de containers nu eerst door het systeem nog gewogen moeten worden vooraleer ze leeggemaakt worden. ”

MLH

Foto: PixaBay

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen