Respijt voor bomen Kloostertuin

Respijt voor bomen Kloostertuin

De voorziene boomkappingen in het Redemptoristenpark aan Rouwmoer zorgden voor heel wat beroering. De gemeenteraad luisterde naar de initiatiefnemers van de petitie voor het behoud van de bomen en besloot vervolgens op voorstel van Tom Bevers (N-VA/PLE) en Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) om aan Kempens Landschap te vragen de kappingen opnieuw te overwegen en met het gemeentebestuur te overleggen.

Meer dan 500 Essenaren tekenden de petitie

Bij het begin van de gemeenteraad krijgen Essenaren de kans om vragen te stellen, als ze die een week vooraf indienen. Een recht waar zelden gebruik van wordt gemaakt, maar Sandra De Jong greep de kans aan om vragen te stellen bij de voorziene kapping van een reeks bomen in de Kloostertuin. Het gaat vooral om Amerikaanse eiken en esdoorns. Dat zijn “exoten”, bomen die van oorsprong niet in Vlaanderen voorkomen en andere bomen verdringen. Maar veel van de bomen staan er al jaren. Ze bepalen mee het beeld van de tuin, bieden een thuis aan vleermuizen en andere dieren en helpen om de Essense lucht gezond te houden. Meer dan 500 Essenaren ondertekenden dan ook de online petitie om de bomen te behouden.

Vleermuizenbestand

Helmut Jaspers (Vooruit) gaf aan dat het gemeentebestuur grote inspanningen levert voor biodiverse bossen in de gemeente en daarin ook investeert. Hij verwees naar het in 2014 goedgekeurde bosbeheersplan waarin de kappingen vermeld staan, zodat het gemeentebestuur nu geen bevoegdheid meer heeft om ze tegen te houden. Desondanks had hij overlegd met Kempens Landschap en was er met hen afgesproken om eerst het vleermuizenbestand in kaart te brengen. Bovendien kondigde hij aan dat de esdoorn- en kastanjedreven voorlopig niet zouden worden gekapt, met uitzondering van een aantal dode bomen. Ook zou het hele bosheersplan moeten worden geëvalueerd. Hij toonde begrip voor de bekommernissen, maar gaf aan dat er soms onvermijdelijk bomen moeten worden verwijderd.

Veranderde inzichten

Tom Bevers bleek niet helemaal tevreden met het antwoord. Hij wees erop, dat sinds de goedkeuring van het bosbeheersplan de inzichten veranderd zijn. Anderzijds hebben veel Essenaren de Kloostertuin beter leren kennen en de monumentale dreven en eiken leren waarderen. Hij stelde daarom voor om formeel aan Kempens Landschap te vragen om een pauze in te lassen, om nieuwe inspraak- en overlegvergaderingen te organiseren en desnoods boom per boom te kijken welke kappingen wel en welke niet noodzakelijk zijn. Helmut Jaspers zag een nieuwe inspraakvergadering niet zo zitten, maar Bevers wist de raad daarvan toch te overtuigen zodat zijn voorstel uiteindelijk unaniem werd goedgekeurd.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Noordernieuws.be