Laatste nieuws:
Residenten Sterrenhuis krijgen verkeersles van politie Brasschaat

Residenten Sterrenhuis krijgen verkeersles van politie Brasschaat

“Het is belangrijk dat alle zwakke weggebruikers leren omgaan met ‘de dode hoek’,” zegt Wouter Nachtegaele, educatieve coach van Olo-Rotonde vzw voor personen met een verstandelijke beperking in Brasschaat. “Dus ook onze residenten van campus Sterrenhuis aan de Augustijnslei. Zij zijn geregeld een zwakke weggebruiker en gaan soms alleen de weg op. Om hun deelname aan onze samenleving voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat ook zij gewezen worden op de gevaren in het verkeer. Daarom kregen ze nu van de lokale politie van de zone Brasschaat een eerste vorming over verkeersveiligheid.”

Residenten Sterrenhuis krijgen verkeersles van politie Brasschaat2

Op Campus Sterrenhuis verblijven meer dan 100 volwassen personen met een beperking. Door de samenwerking tussen de vormingsdienst van Olo-Rotonde en de lokale politie, werd de vorming helemaal op maat van die cliënten aangeboden. De focus lag specifiek op het vermijden van ongevallen in ‘de dode hoek’. Eerst kregen twee groepen van 25 residenten een korte theoretische en speelse opleiding. Nadien werden met behulp van een vrachtwagen van de gemeentelijke technische dienst op een oefenterrein realistische verkeerssituaties nagebootst. Tevens konden de cursisten ook zelf eens de plaats innemen van de vrachtwagenbestuurder en konden ze met eigen ogen kennismaken met het begrip ‘dode hoek’.

Aangepast met bijkomend belevingsaspect

De lokale politie van Brasschaat geeft jaarlijks zulke verkeerslessen aan de leerlingen van de Brasschaatse scholen. Maar nu werd alles aangepast met een bijkomend belevingsaspect voor de personen met een diepere beperking. Dit eerste proefproject werd alvast positief geëvalueerd, zowel door de politie als door de medewerkers van Olo-Rotonde. “We hopen dat we binnenkort op de andere campussen zulke gelijksoortige cursusmomenten kunnen inplannen,” zegt Wouter Nachtegaele.

Foto’s: © MLH

MLH

Facebook79
Twitter
Follow Me
Tweet