Laatste nieuws:
Renteloze huurwaarborglening bij Vlaams Woningfonds

Renteloze huurwaarborglening bij Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement.

De huurwaarborglening

-is renteloos
-dient te worden terugbetaald in 24 maanden
-het maximaal bedrag wordt o.a. vastgesteld in functie van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning/appartement

De huurwaarborglening kan kosteloos worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

Bij de beoordeling van je aanvraag

-moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
-mag je inkomen de vastgestelde grenzen niet overschrijden
-moet je voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (je mag geen eigenaar zijn)
-mag de ondertekening van de huurovereenkomst maximaal 3 maanden geleden zijn
-mag je geen betalingsachterstand hebben naar aanleiding van het aangaan van een krediet

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook28
Facebook
Twitter
Visit Us