Laatste nieuws:
Renovatieproject Dr. Jef Goossenaertsstraat en Burgemeester Dierckxsensstraat

Renovatieproject Dr. Jef Goossenaertsstraat en Burgemeester Dierckxsensstraat

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning voorziet een grootschalig renovatieproject aan de appartementen en de woningen gelegen aan de Dokter Jef Goossenaertsstraat en de Burgemeester Dierckxsensstraat.

Ondertussen zijn er heel wat bewoners van deze woningen verhuisd. Velen van hen wonen nu aan het Magnoliaplein en in de Amberboomlaan, eveneens een bouwproject van De Ideale Woning.

Huizen van bijna 50 jaar oud

De huizen en appartementen in deze straten werden in het begin van de jaren ’70 gebouwd. Bijna 50 jaar later voldoen zij niet langer aan de huidige normen. De huisvestingsmaatschappij vervangt het buitenschrijnwerk, isoleert de gebouwen en vernieuwt het verwarmingssysteem.

Leegstand is mogelijk

Een procedure tot renovatie van sociale huurwoningen neemt heel wat tijd in beslag. De gebouwen zullen – al dan niet volledig – leeg komen te staan. Het kan een tweetal jaar duren eer de renovatiewerken van start kunnen gaan. Samen met De Ideale Woning bekijkt de gemeente of er een tijdelijke invulling kan worden gegeven aan deze gebouwen.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook38
Facebook
Twitter
Visit Us