Laatste nieuws:
PZ Grens investeert in camera's

PZ Grens investeert in camera’s

Het Politiecollege van de zone Grens heeft beslist om ruim 500.000 euro te investeren in diverse vormen van ‘slimme’ camera’s. Het gebruik van deze camera’s zal de veiligheid van onze inwoners onmiskenbaar vergroten. Ze kunnen zowel preventief als repressief ingezet worden.

ANPR-camera’s en traject(snelheids)controle

Op cruciale punten binnen onze politiezone zal de snelheid gemeten worden over een bepaald traject met zogenaamd ‘slimme’ camera’s die de nummerplaat registreren van de voorbijrijdende voertuigen en die tegelijk gekoppeld zijn aan een informaticasysteem dat automatisch de gemiddelde snelheid over het traject berekent. Deze ‘nummerplaatherkenning’ (of AutomaticNumberPlateRecognition) laat ook toe dat deze informatie wordt teruggekoppeld naar de politiedatabank van de geseinde of op te sporen voertuigen.

Op andere strategische punten worden vaste ANPR-camera’s geplaats om geseinde of op te sporen voertuigen te ontdekken.

Deze camera’s worden geïntegreerd in het provinciaal ANPR-netwerk om de bewegingen van criminelen in kaart te kunnen brengen na het plegen van een misdrijf. Op de interventievoertuigen worden eveneens ANPR-camera’s geïnstalleerd met hetzelfde doel.

De zones ‘trajectcontrole’ en de ANPR-camera’s worden aangekondigd met informatieborden zodat deze ook ontradend werken voor snelheidsduivels en criminelen.

In Kalmthout wordt er een vaste ANPR-camera gepland ter hoogte van het kruispunt Putsesteenweg / Canadezenlaan. Er werd geopteerd om trajectcontrole in te voeren vanuit Wuustwezel tot de kern van Achterbroek en op de Roosendaalsebaan, om de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te handhaven.

Overlastbestrijding

Daarnaast beschikt de politie voortaan over drie mobiele camera’s. Die kunnen worden ingezet bij grotere evenementen, waar zich veel volk bevindt op een ruim of onoverzichtelijk oppervlak .

De camera’s dienen als extra ogen voor de veiligheidsdiensten om snel te kunnen optreden in geval van problemen of om bij te sturen in geval van problemen. De camera’s kunnen uiteraard ook gebruikt om misdrijven te ontdekken, bewijzen vast te leggen en de daders te identificeren.

De burgemeester beslist, in overleg met de politie, of en waar camera’s tijdelijk worden gehangen. Op die manier kan de politie overlast-fenomenen beter aanpakken zoals ondermeer sluikstort en vandalisme. Het gebruik van de politiecamera’s, het uitlezen en het bewaren van de beelden zijn wettelijk geregeld om willekeur en misbruik te voorkomen. Zo wordt onze gemeente weer een beetje veiliger.

Meer info
Politiezone Grens – info@pzgrens.be – 03 620 29 29

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook19
Facebook
Twitter
Visit Us