Laatste nieuws:
Provincie verwacht weinig en slechts lokale hinder door eikenprocessierups

Provincie verwacht weinig en slechts lokale hinder door eikenprocessierups

Samen met de eerste lentedagen, kondigen ook de eerste eikenprocessierupsen zich aan. Al zullen ze dit jaar niet zo talrijk zijn. De voorbije twee jaren telde de provincie duidelijk minder rupsennesten en ook nu zijn er maar weinig eitjes te vinden.

Provinciale eikenprocessierupsenkaart

Provinciaal expert Kathleen Verstraete legt uit wat we kunnen verwachten: “Via de provinciale eikenprocessierupsenkaart kan je de aanwezigheid en het beheer van rupsen melden. Dankzij de data van vele gemeenten, aannemers en burgers krijgen we een goed beeld van de verspreiding van de rupsen. Op de kaart zie je duidelijk dat tien van de 69 gemeenten in de provincie vorig jaar hinder ondervonden door de rupsen. Samen met de resultaten van de recente controles op het veld, waar we weinig eitjes terugvonden, kunnen we voorzichtig stellen dat er ook dit seizoen weinig rupsen zullen zijn.” Dat de provincie dit jaar weinig hinder verwacht, wil niet zeggen dat dat ook volgend jaar zo zal zijn. “De ervaring leert ons dat de rupsenaantallen sterk kunnen variëren van jaar tot jaar, dat hangt onder andere af van de weersomstandigheden”, licht Kathleen Verstraete toe. “Die variatie in aantallen zien we ook terug in de evolutie van de rupsen de laatste zes jaar. In 2017 en 2018 waren er relatief weinig rupsen terwijl we in 2019 en 2020 een grote overlast zagen in verschillende gemeenten.”

Provincie verwacht weinig en slechts lokale hinder door eikenprocessierups
In 2022 ondervonden tien gemeenten in de provincie hinder door de eikenprocessierups. De mate van de hinder wordt uitgedrukt in het aantal bomen met eikenprocessierupsen per km2
Nieuw plan helpt gemeenten prioriteiten te stellen in rupsenbeheer

De provincie zet haar ondersteuning voor steden en gemeenten bij het beheer van de rupsen verder. “Dat doen we niet enkel in het belang van de burger, maar ook om onze biodiversiteit te bewaken en bewaren”, vult gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes aan. “De eikenprocessierups is een soort die thuishoort in onze natuur, een schakel in het hele ecosysteem. De rups mag met andere woorden op vele plaatsen ongemoeid bestaan, enkel waar ze gezondheidshinder veroorzaakt, kan ze lokaal bestreden worden. Dit vraagt een zekere omslag in de manier waarop we tot hiertoe omgingen met de rupsen. Om steden en gemeenten te ondersteunen bij deze delicate afweging, ontwikkelen we voor hen een plan dat verschillende methoden voorstelt om de rupsen te beheren, in functie van de locatie van de nesten, het belang voor de veiligheid en het aantal voorbijgangers.” Provinciaal expert Kathleen Verstraete vult nog aan dat het plan in volle opmaak is en momenteel getest wordt. “We hopen het beheerplan dit of volgend seizoen te kunnen aanbieden aan gemeenten. Zo bestrijden we de rupsen enkel op de plaatsen waar het absoluut nodig is. Gemeenten kunnen het plan ook inzetten om duidelijk te maken aan de bevolking waar de rupsen zitten en waarom ze verschillend aangepakt worden per locatie.”

Provincie verwacht weinig en slechts lokale hinder door eikenprocessierups
De statistieken van de provincie tonen de grote hinder door de eikenprocessierups in 2019 en 2020
Natuurlijke beheermethoden in opmars

De provincie wil met zo weinig mogelijk insecticiden zo veel mogelijk hinder van de brandharen vermijden. Ook het Europese project LIFE Eikenprocessierups dat provincie Antwerpen trekt, bouwt verder op dit ecologische gedachtegoed. Het project wil natuurlijke vijanden van de rupsen inschakelen om zo de rupsenpopulaties onder controle te houden. Na de zomer verwachten we verdere resultaten van de veldproeven met mezen, sluipwespen en –vliegen en kevers. Meer info op www.eikenprocessierups.life

Omgaan met de eikenprocessierups

Zit je met vragen over de eikenprocessierups? Bekijk de ‘veelgestelde vragen’ of surf naar www.info-eikenprocessierups.be

Wat kan je doen als je een nest ziet?

• Maak een melding bij je stad of gemeente (zij organiseren het beheer van de rups op het openbaar domein van de gemeente) en bij de provincie.
• Een enkel nest hoog in een boom kan doorgaans weinig kwaad, probeer uit de buurt te blijven.
• Mezen zijn dol op rupsen, je kan een nestkast hangen om hen te lokken. Handige harry’s vinden een bouwplan voor een mezennestkast op de site van het project LIFE Eikenprocessierups: www.eikenprocessierups.life
· Gemeenten vinden heel wat materiaal (leidraad bestrijding, lijst aannemers, presentaties vormingen, …) op www.provincieantwerpen.be/eikenprocessierups > Bestrijding

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Pixabay

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen