Laatste nieuws:
Provincie verbiedt het oppompen van water uit waterlopen

Provincie verbiedt het oppompen van water uit waterlopen

Door de aanhoudende droogte en de weersvoorspellingen, heeft de gouverneur een captatieverbod ingevoerd in een aantal stroomgebieden, waaronder dat van de Kleine Aa. De maatregelen zijn nodig om de ecologische toestand van de waterlopen te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.

Waterpeil staat kritisch laag

Het verbod van de gouverneur komt er op advies van de droogtecommissie. In verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen staat het waterpeil kritisch laag. De aanhoudende droogte brengt gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich mee. De maatregelen zijn vooral belangrijk voor land- en tuinbouwers. Zij mogen voorlopig geen water meer oppompen uit beken en sloten.

Enkele uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen. Zo geldt het captatieverbod in de provincie Antwerpen niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Het capteren van water uit de kanalen blijft toegelaten, zij het enkel op de daartoe geselecteerde punten. Voor het gebruik van grond- of leidingwater is er geen verbod, maar het blijft belangrijk spaarzaam om te gaan met het water. Het verbod treedt in werking vanaf 19 juli en blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

Bijgevoegd vind je

-een handig overzicht van ‘vragen en antwoorden’ bij het politiebesluit;
-een kaart met de Antwerpse stroomgebieden waar een captatieverbod geldt;
-het ingestelde politiebesluit van de gouverneur.

Wees spaarzaam met water

De Antwerpse gouverneur roept ook op om zeer zuinig om te gaan met water. Zeker omdat er voor de komende dagen opnieuw warm en droog weer voorspeld is. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.

Bereid je voor op de hitte

Het hete zomerweer kan nog een tijdje aanhouden. Ga verstandig om met de warmte, drink voldoende en zoek tijdig verkoeling. Vooral kinderen en ouderen moeten extra opletten. Klik hier voor meer tips.

Vragen en antwoorden rond captatieverbod (pdf)
Stroomgebieden Provincie Antwerpen (pdf)
Politiebesluit captatie (pdf)

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook72
Twitter
Follow Me
Tweet