Laatste nieuws:
Proefproject burenbemiddeling

Proefproject burenbemiddeling

Door de coronapandemie blijft iedereen noodgedwongen meer thuis en dat zorgt soms voor spanningen. De politie stelt vast dat er ook in Kapellen meer onenigheid is tussen buren.

Politiezone Noord wil in Kapellen en Stabroek nagaan of burenbemiddeling kan helpen, zodat spanningen niet escaleren tot soms eindeloze conflicten. Momenteel loopt een proefperiode van zes maanden. Voor deze periode is Aline Bauwens aangesteld als erkend bemiddelaar. Nadien zal worden bekeken of het project zinvol was.

Je betaalt niets voor een bemiddeling. Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur. De bemiddelaar vertelt niets tegen anderen. Ze geeft enkel informatie door aan bevoegde instanties of personen als je daarvoor toestemming geeft.

Hoe werkt het?

-de bemiddelaar komt bij je thuis of neemt, omwille van de coronamaatregelen, telefonisch of per mail contact met je op.
-ze luistert naar je verhaal.
-de bemiddelaar contacteert daarna je buur. Zo kan je buur ook zijn of haar verhaal vertellen.
-nadien volgt er een gesprek met alle partijen op een neutrale plaats.
-samen met de bemiddelaar en je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om spanningen weg te nemen en het samenleven aangenamer te maken.

Welke problemen wel?

-burenlawaai: muziek, verbouwingen, blaffende honden
-rommel, vuilnis of stank/geurhinder
-afscheidingen tussen woningen, overhangende bomen of struiken, belemmering van zon, gebrek aan onderhoud
-pesterijen
-vernielingen
-parkeeroverlast

Welke problemen niet?

-misdaden of wanbedrijven (gerechtelijke weg)
-conflicten tussen (ex-)partners of familie
-juridische geschillen of huurgeschillen
-psychologische problemen of verslavingen (medische weg)

Contactgegevens

Aline Bauwens
0476 76 30 24
aline.bauwens@talentid.be

www.pznoord.be

Bron: gemeente Kapellen
Afbeelding: Pixabay

Facebook21
Facebook
Twitter