Laatste nieuws:
Proefopstelling doodlopende straat voor Hemelrijk

Proefopstelling doodlopende straat voor Hemelrijk

Na de komst van cohousingproject Qville en Robotland, is de Hemelrijk beduidend drukker geworden. Daarom is besloten het eind van de straat te knippen ter hoogte van de Grensstraat.

Veilig en leefbaar

De gemeente wil dat de Hemelrijk een veilige en leefbare straat blijft. Daarom wordt gestart met een proefproject om te straat voor gemotoriseerd verkeer doodlopend te maken. Dit op verzoek van meerdere bewoners. In deze straat zijn ook altijd veel fietsers en wandelaars en het toegenomen verkeer kan voor onveilige situaties zorgen. Het knippen is gedaan in overleg met de hulpdiensten en verkeerspolitie. Er zullen tijdelijk een aantal paaltjes geplaatst worden als proefopstelling. Zo kunnen auto’s er niet passeren, dit in afwachting van een tractorsluis op die plek.

Verkeerstelling

Voor het plaatsen van de palen, zal de politie een verkeerstelling houden in Hemelrijk, de Handelsstraat en de Hollandsedreef. Zo kan bepaald worden wat de impact is op het aantal verkeersbewegingen in genoemde straten. Aansluitend worden er voor enkele maanden, als proefproject, palen geplaatst en vervolgens een tractorsluis. Na de zomer zullen de effecten geëvalueerd worden en zal er in samenspraak een beslissing genomen worden.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid van Hemelrijk zal tegelijkertijd met het knippen teruggebracht worden naar 30 kilometer per uur. Deze snelheid beperkende maatregelen, inclusief plaatsten van verkeersborden, zullen in de tweede helft van juli uitgevoerd worden.

Bron: gemeente Essen
Foto: © Google Street View