Laatste nieuws:
Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef
Links Tom De Gent, rechts Luc Gers

Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef

Tijdens een academische zitting in het gemeentehuis van Kapellen namen politici, vertegenwoordigers van het parket en diverse politiekorpsen uit de buurt, samen met korpsleden van de lokale politiezone Noord afscheid van hun korpschef Luc Gers (61). Gers was sinds 2002 de eerste korpschef van de zone, na de eenmaking van de politiediensten. Op dat moment – het post Dutroux-tijdperk – smolten de politiekorpsen van Stabroek en Kapellen en de rijkswachtbrigade Kapellen samen tot één politiezone. Gers, die tot dan zelf brigadecommandant van de Rijkswacht in Kapellen was, verruilde zijn kantoor aan de Streepstraat voor het commissariaat in de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen.

Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef2

Goed draaiend geheel

“Daar mocht Luc beginnen om alle neuzen in dezelfde richting te zetten,” dixit burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD). Het korps bestond immers uit gewezen rijkswachters en agenten van verschillende korpsen. Draaiboeken waren er niet, maar toch slaagde de afscheidnemende korpschef er in, samen met zijn rechtstreekse medewerkers, om van de politiezone Noord een goed draaiend geheel te maken. In de loop van de jaren groeide het korps uit tot een eenheid, waarin momenteel ruim 70 politiemensen samenwerken met 20 burger-personeelsleden.

Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef3

“Toch hoop ik dat in de toekomst de medewerkers meer en meer zich kunnen toeleggen op het echte politiewerk in plaats van overbodige rompslomp,” aldus de afscheidnemend korpschef. Die werd, zowel door de politici als door de procureur des konings als de verbindingsofficier van de gouverneur, geroemd om zijn oog voor ‘de mensen’ en niet alleen voor de feiten. “Slachtofferhulp stond vooraan bij u,” zegde procureur Franky De Keyser “en dat sierde u.” Ook zijn menselijke omgang met de medewerkers van het korps werd meermaals geroemd. Een opdracht die hij meteen doorgaf aan zijn opvolger. Luc Gers ontving tot slot voor zijn prachtig afgelegde parcours van Koning Filip het ereteken van ‘Grootofficier in de kroonorde’. Na het officiële gedeelte volgde nog een personeelsfeestje waarop alle korpsleden present tekenden om hun ‘chef’ uit te zwaaien.

Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef5

Opvolger

Commissaris Tom de Gent, tot op heden adjunct-korpschef, volgt vanaf volgende maand officieel Luc Gers op als nieuwe korpschef van de politiezone Noord. Zijn aanstelling wordt officieel na de raadzitting van de politieraad van Stabroek en Kapellen medio mei.

Politiezone Noord neemt afscheid van korpschef4

MLH

Foto’s: © MLH

Facebook105
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen