Laatste nieuws:
Politiezone Grens investeert in camera's

Politiezone Grens investeert in camera’s

De Politieraad van de zone Grens heeft beslist om ruim 500.000 euro te investeren in diverse vormen van ‘slimme’ camera’s. Het gebruik van deze camera’s zal de veiligheid van onze inwoners onmiskenbaar vergroten. Ze kunnen zowel preventief als repressief ingezet worden.

ANPR-camera’s en trajectcontrole

Op cruciale punten binnen onze politiezone zal de snelheid gemeten worden over een bepaald traject met zogenaamd ‘slimme’ camera’s die de nummerplaat registreren van de voorbijrijdende voertuigen en die tegelijk gekoppeld zijn aan een informaticasysteem dat automatisch de gemiddelde snelheid over het traject berekent. Deze ‘nummerplaatherkenning’ (of Automatic Number Plate Recognition) laat ook toe dat deze informatie wordt teruggekoppeld naar de politiedatabank van geseinde of op te sporen voertuigen.

Op andere strategische punten worden vaste ANPR-camera’s geplaatst om geseinde of op te sporen voertuigen te ontdekken. Deze camera’s worden geïntegreerd in het provinciaal ANPR-netwerk om de bewegingen van criminelen in kaart te kunnen brengen na het plegen van een misdrijf. Op de interventievoertuigen worden eveneens ANPRcamera’s geïnstalleerd met hetzelfde doel. De zones ‘trajectcontrole’ en de ANPR-camera’s worden aangekondigd met informatieborden zodat deze ook ontradend werken naar snelheidsduivels en criminelen toe.

Overlastbestrijding

Daarnaast beschikt de politie voortaan over drie mobiele camera’s. Die kunnen worden ingezet bij grotere evenementen, waar zich veel volk bevindt op een ruim of onoverzichtelijk oppervlak.

De camera’s dienen als extra ogen voor de veiligheidsdiensten om snel te kunnen optreden of bij te sturen in geval van problemen. De camera’s kunnen uiteraard ook worden gebruikt om misdrijven te ontdekken, bewijzen vast te leggen en de daders te identificeren. In Essen hangt er tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels zo’n camera aan de Heuvelhal.

De burgemeester beslist, in overleg met de politie, of en waar camera’s tijdelijk worden gehangen. Op die manier kan de politie overlastfenomenen beter aanpakken zoals ondermeer sluikstort en vandalisme.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook20
Facebook
Twitter
Visit Us