Laatste nieuws:
Politie en BOA’s samen in actie tegen overlast

Politie en BOA’s samen in actie tegen overlast

Agenten en handhavers van de gemeente Roosendaal (BOA’s) gaan de komende periode optreden tegen overlast in Molenstraat/Brugstraat/Hoogstraat in Roosendaal. Aanleiding is een reeks van klachten van omwonenden en ondernemers in dat gebied.

Het door bewoners geschetste beeld wordt herkend door de politie, de BOA’s en de leden van het buurtpreventieteam. Het stoppen/verminderen van de overlast moet leiden tot meer rust en betere sfeer in de Molenstraat/Brugstraat/Hoogstraat en omgeving. Dat heeft -naar verwachting- ook direct effect op het veiligheidsgevoel van omwonenden en ondernemers.

Direct bekeuring

Het primaire doel is de overlast, alcoholgebruik en drugsgebruik op straat, afval op straat, hangen op straat/portieken en verkeerd parkeren aan te pakken. Er komen dagelijkse controles op wisselende tijdstippen, waarbij niet wordt gewaarschuwd. Er wordt direct bekeurd bij het constateren van strafbare feiten. Iedereen weet immers dat dit soort vormen van overlast niet zijn toegestaan. De politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren beboeten burgers die blikjes, flesjes of ander afval op straat gooien met een bekeuring van € 140,-. Het gebruik van alcohol op straat, daar waar dat niet is toegestaan kost de overtreder € 95,- Een parkeerboete kost € 95,- Wie onterecht op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor een boete van € 370,-

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken