Laatste nieuws:
Politie controleert leerlingen op bussen De Lijn in Brasschaat

Politie controleert leerlingen op bussen De Lijn in Brasschaat

Vandaag organiseerde de lokale politie Brasschaat opnieuw een actie op de bussen van De Lijn. De actie was specifiek gericht op de schoolgaande jeugd en het bezit & gebruik van drugs en de daarmee gepaarde overlast. De lokale politie sloeg hiervoor de handen in elkaar met het parket en De Lijn.

Tijdens de actie werden alle passagiers, verzocht om af te stappen. Vervolgens werden ze gecontroleerd door een passieve drugshond, die zonder te blaffen aangeeft een spoor van drugs op te pikken. Tijdens de controle gaf de politie duiding over de reden van haar actie. De Lijn controleerde of iedereen een geldig vervoersbewijs had. Na controle vervolgden de bussen hun route. De scholen in de omgeving werden deze ochtend geïnformeerd over de actie. Ook kregen de ouders via de scholen een brief over het opzet van de actie.

370 personen gecontroleerd

In totaal werden 370 personen deze ochtend gecontroleerd. Bij vijftien personen reageerde de drugshond. Slechts één meerderjarige persoon had werkelijk cannabis bij zich. De Lijn stelde zeventig processen-verbaal op voor het ontbreken van of een ongeldig vervoersbewijs.

Actieplan

De aanpak van drugs en de overlast die hiermee gepaard gaat, is één van de prioriteiten van de Brasschaatse politie. Deze controleactie maakt deel uit van een actieplan, waarin de drugproblematiek samen met een aantal partners wordt aangepakt.

Bron: Politiezone Brasschaat

MLH

Facebook152
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken