Politie Brasschaat blikt terug op drugs en alcoholcontroles op dancefestival TDBT

Politie Brasschaat blikt terug op drugs en alcoholcontroles op dancefestival TDBT

Op zaterdag 27 augustus vond in het gemeentepark van Brasschaat het dancefestival The Day Before Tomorrow (TDBT) plaats. Het ging om de grootste editie ooit en de grootste ordedienst die de lokale politie Brasschaat, tot nog toe, in goede banen diende te leiden. Alle 15.000 tickets gingen al in voorverkoop de deur uit. Het ontvangen van zo’n massa enthousiaste dans-fans bracht heel wat uitdagingen met zich mee voor de gemeentelijke diensten en dus ook voor de lokale politie, vooral op niveau van verkeersdoorstroming en handhaving van de openbare orde en de openbare rust.

Dit jaar zetten de ordediensten 130 politiemensen in, gespreid over verschillende diensten tussen 10 uur en 3 uur. Naast 43 eigen medewerkers, werkten maar liefst 7 politiekorpsen uit de regio mee. Ook de coördinatie en steundiensten van de federale politie leverden support en er was inzet van federale hondenteams. De politiezone Antwerpen leverde specifieke ondersteuning door onder andere de inzet van haar camera- en drone-team, geluidsteam en de verkeerspolitie. De lokale politie Brasschaat werd ook geholpen door een voltallige klas aspirant-inspecteurs van de politieschool Campus Vesta.

Opvallende meer minderjarigen betrokken

Er werd dit jaar een glas- en alcoholperimeter ingesteld rond het festivalterrein. Binnen een straal van die perimeter controleerden de gemeenschapswachten, de politie en OVAM op het bezit van voorwerpen en producten, die de openbare orde en de openbare rust zouden kunnen verstoren. Er werden 21 inbreuken vastgesteld. Een ander team monitorde gedurende het ganse evenement de eventuele geluidsoverlast. Er werd geen enkele melding genoteerd van té luide muziek. Ondanks het feit dat het aantal incidenten op het terrein beperkt bleef, stelde de politie wel vast dat er, tegenover de vorige edities, meer tussenkomsten waren waarbij alcohol en/of drugs een rol speelden. Ook waren hier opvallend meer minderjarigen bij betrokken. Een medewerkster van de ordediensten raakte gewond tijdens een interventie voor een vechtpartij met een verdachte die onder invloed bleek. Zij is acht dagen werk onbekwaam. Op gerechtelijk vlak maakten onze diensten vier processen-verbaal op voor verboden wapendracht, vier voor slagen en verwondingen en evenveel voor vandalisme. Ook één fiets werd gestolen tijdens het evenement. Verder werden 30 parkeerinbreuken vastgesteld en bestuurden twee minderjarige personen een step.

Drugs- en alcoholcontroles

Er werden 12 processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit, 1 voor dealen en daarnaast werden nog eens 22 onmiddellijke minnelijke schikkingen voor drugsbezit uitgeschreven. De oudste verdachte was 58 jaar, de jongste 14 jaar. In totaal werden 1.628 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol achter het stuur. 76 chauffeurs (4,7%) bleken te veel gedronken te hebben. Dit leidde tot 13 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs. Daarnaast werden 27 personen getest op het gebruik van drugs in het verkeer. Twee personen testten daadwerkelijk positief, hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Bron: Lokale politie Brasschaat

MLH

Facebook22
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken